Alcohol

undefined

Wat is alcohol?

Alcohol is een verzamelnaam voor bier, wijn en sterke drank. Het zijn sterk verslavende dranken, die na een kleine hoeveelheid een ontremmende en ontspannende werking hebben.
Alcohol is minstens zo verslavend als harddrugs en levert elk jaar 22 keer meer doden op. Alcohol is veel schadelijker voor de volksgezondheid, dan alle verboden drugs samen.
Ondanks de gezondheidsschade en maatschappelijke schade is alcohol geen verboden middel en op vele plaatsen te koop. Het drinken van bier wijn en sterke drank is diep in de cultuur verankerd. Is er een verjaardag denkbaar zonder bier en wijn. Noem een volwassene die nooit een fles wijn cadeau kreeg van vrienden, familie en zelfs van zijn baas. Denk aan het advocaatje in verzorgingshuizen. Talrijk zijn de heildronken, en drinkliederen. Feesten zonder alcohol zijn onvoorstelbaar. Op drankverpakkingen hoeven geen waarschuwingen geplaatst te worden en er mag in Nederland op tv en billboards naar hartenlust reclame voor alcohol gemaakt worden met termen als sprankelend, puur, en sensueel. Er mogen in commercials allerlei positieve connotaties gesuggereerd worden, zoals het bevorderen van kameraadschap gezelligheid en feestelijkheid. De groene kleur van een bierflesje wordt met een vette knipoog vergeleken met het Noorderlicht.

Hoe ontstaat alcohol?

Alcohol ontstaat doordat met het oog niet waarneembare eencellige organismen (gisten), met een celkern met daarin mitochondriën, suikers in vruchten of granen consumeren en daarna uitscheiden als (ethanol) alcohol en koolzuurgas. Dit proces wordt vergisting genoemd. Vergisting staat aan de basis van bier en wijn. Het percentage ethanol varieert tegenwoordig tussen de 3 en 14 %. Wanneer men drank met een hoger percentage methanol wil maken, dan wordt gebruik gemaakt van destillatie. Wijn wordt dan in een zogenaamde destilleerkolf verwarmd. De aanwezige ethanol in de wijn zal dan als eerste verdampen. Door deze damp te laten condenseren wordt de ethanol met daarin nog een percentage van de wijn weer vloeibaar echter nu met een hoger percentage ethanol.

Alcohol kan in de natuur ontstaan wanneer in een vrucht die aan een boom blijft hangen of op de grond valt en de vergisting vanzelf op gang komt door de vrij in de lucht en natuur voorkomende gisten. De productie van bier, en wijn gebeurt eveneens door vergisting. In het geval van bier met granen zoals, gerst, tarwe en hop.

Wat is het effect van inname van alcohol?

Wanneer iemand minder alcohol consumeert dan 5/1000 van de 5,6 liter bloed in een menselijk lichaam - minder dan 5 x 5,6 gram = 28 gram alcohol, vergelijkbaar met 2 glazen bier van 250 cc of 2 glazen wijn van 100cc of 2 glazen sterke drank van 30cc - dan treedt er een versnelde pols, een verlaagde systolische bloeddruk, vaatverwijding, een verminderde smaak, reuk, gezichtsvermogen en pijnbesef op. De persoon kan zich ontremd, warm en ontspannen voelen.
Wanneer nog meer gedronken wordt, is dit hoorbaar door ongecontroleerde spraak: te hard praten, langzamer praten, ongecontroleerde beweging en verspreidt de adem een duidelijke alcohol geur: een kegel.
Als snel en in kleine hoeveelheden, tast alcohol het vermogen aan, situaties goed in te schatten en in zekere zin ook het verantwoordelijkheidsbesef..... Wanneer je een voertuig moet besturen, is het makkelijker te besluiten niet te drinken wanneer je nuchter bent dan een tweede glas niet drinken. Wanneer je nuchter bent is het makkelijker je te realiseren dat rijden onder invloed je reactiesnelheid beïnvloedt dan wanneer je reeds slechts één glas gedronken hebt. Het wordt daarom afgeraden een voertuig fiets, brommer, auto te besturen wanneer er alcohol geconsumeerd is.
De wetgever is echter lankmoedig en staat het besturen van een voertuig toe bij iemand die het rijbewijs langer dan 5 jaar heeft, wanneer deze minder dan 5/1000 deel alcohol in zijn bloed heeft. Bestuurders met minder ervaring mogen minder dan 2/1000 deel alcohol in hun bloed hebben.

Het effect van alcohol op gezondheid

Alcohol consumptie wordt afgeraden ondanks dat één glas bier van 250cc of één glas wijn van 100cc of één glas sterke drank van 35cc per dag, een 25% lager risico geeft op aandoeningen in de kransslagaders van het hart, 20% lager risico op beroerte en een 20 % lager risico op diabetes mellitus en 25% lagere kans op dementie.
Een belangrijke reden om ook gering alcoholgebruik af te raden, is het verslavende aspect en de verlaging van het beoordelingsvermogen waardoor personen al snel neigen meer dan geringe hoeveelheid alcohol te gebruiken. Dit verhoogd weer het risico op:
 • alcoholisme
 • hoge bloeddruk
 • leverschade
 • schade aan het centraal zenuwstelsel
 • beroerte
 • depressie
 • suïcide
 • ziekte van Korsakov(stoornis van korte termijngeheugen
 • zwaarlijvigheid
 • Polyneuropathie
 • een verhoogde kans op ontstekingen
 • diabetes
 • kans op beschadiging DNA
 • keelholte-, slokdarm-, mond-, darm- en borst- en leverkanker risico 5% tot 20%
 • ongelukken

Alcohol gebruik in Nederland

Alcohol wordt in Nederland net zoals koffie, thee en tabak bestempeld als een wijdverbreid genotsmiddel.
In Nederland drinken 11,6 miljoen mensen alcohol. Er zijn 1.29 miljoen zware drinkers. Volgens cijfers van Jellineke zijn 477000 personen verslaafd aan alcohol.

De WHO(Wereldgezondheidsorganisatie) maakt internationale schattingen op basis van de sterfte, alcoholconsumptie en het verloren aantal levensjaren door alcohol. Volgens die schattingen is in Nederland 2,7 procent van het aantal doden te wijten aan alcoholgebruik. In 2018 zou dat neerkomen op 4141 doden in Nederland alleen. Dit zijn de doden die primair door alcoholgebruik zijn ontstaan, bijvoorbeeld door leverbeschadiging en het aantal doden dat indirect door het gebruik van alcohol veroorzaakt is bijvoorbeeld de verkeersdoden die te wijten zijn aan onder invloed rijden.

Hoe constateer je dat iemand verslaafd is aan alcohol?

Zijn er herkenbare signalen die wijzen op een alcoholverslaving. Kun je het aan iemands uiterlijk zien?. Zijn er bepaalde gedragskenmerken?
Iemand die teveel drank op heeft herken je uiteraard aan zijn ongecoördineerde bewegingspatroon, slingerend lopen met dikke tong en hard praten, drang om te praten, emotionele incontinentie, overdreven vrolijk, of sneller geprikkeld en natuurlijk verspreid zijn adem een duidelijke alcohol geur: een kegel.
Maar dat is wanneer iemand teveel gedronken heeft en dat kan een eenmalige gebeurtenis zijn. Echter teveel gedronken hebben is wel een signaal dat die persoon mogelijk verslaafd is aan alcohol. Zeker wanneer je dit op feestjes vaker tot elke keer meemaakt.
Vlak ook niet uit wanneer je iemand vaker bij de glasbak treft met een groot aantal wijn en of whiskyflessen. Zeker wanneer je zelf die persoon bent.
Wanneer iemand vaak te laat op zijn werk komt, zeker na het weekend of zich zelfs ziek meldt en tegelijkertijd taken en afspraken vergeet,, zich niet meer kan herinneren wat er de avond van tevoren gebeurd is, kan dit een signaal zijn dat die persoon verslaafd is aan drank.
Gebruikt iemand wanneer hij op zijn werk verschijnt kauwgum, dan kan dat een signaal zijn dat iemand wil voorkomen dat zijn omgeving zijn alcoholkegel ruikt.
Wanneer iemand zijn rijbewijs kwijtraakt vanwege rijden onder invloed, is dat ook een signaal dat er meer aan de hand is dan toeval.
Meerdere keren ontslagen worden kan er op wijzen dat er een verslavingsprobleem is. Dat hoeft niet noodzakelijk een alcoholverslaving te zijn.
Wanneer iemand drinkt om haar of zijn angst, onzekerheid, depressie of slapeloosheid,te onderdrukken, is er een vergrote kans op een verslaving.
Wanneer je moeite doet je drankgebruik voor anderen verborgen te houden is er een vergrote kans op verslaving.
Wanneer je wekelijks 's ochtends constateert dat je dat drankje van de avond tevoren beter niet had kunnen drinken, is er een vergrote kans op verslaving.

Alcohol wel of niet toestaan?"

Dat alcohol niet op de lijst verboden middelen staat in Nederland komt waarschijnlijk doordat het gebruik van alcohol al vele duizenden jaren wijdverbreid is en diep verankerd is in de cultuur. Niemand weet precies hoe lang mensen al alcoholhoudende dranken consumeren. De tot nu toe oudste aanwijzingen werden gevonden in 2018. Toen werd door onderzoekers in een prehistorische begraafplaats in een grot in de buurt van Haifa in Israël, een overblijfsel gevonden van een 13.000 jaar oude bierbrouwerij. In een aantal culturen waren er goden die met alcohol werden geassocieerd. Dionysos is bij de oude Grieken de god van de wijn.

Bij de Romeinen is dat Bacchus, Mayahuel was in de Azteekse mythologie de godin van de alcohol en Osiris was in Egypte de god van het bier. Mbaba Mwana Waresa was bij de Zulus de godin van het bier,Yi-ti was in China de god van de rijstwijn, bij de Kelten was Sucullus de god van het bier. Nin-kasi was bij de Sumeriers de godin van het bier. In de Noorse mythologie werd Aegir geëerd vanwege zijn buitgemaakte kom die zich eindeloos met bier bleef vullen. In de christelijke cultuur kennen wij de consecratie die het moment vormt waarop het (gedesemd of ongedesemd) brood en de wijn veranderen in het lichaam en bloed van Christus.

Culturen en godsdiensten dichten meerdere eigenschappen toe aan alcohol en de invloed op de gebruikers. Al vroeg werden aan alcoholhoudende dranken, giftige, verslavende eigenschappen maar ook nuttige eigenschappen toegekend. In de middeleeuwen en renaissance werd bier vaak thuis gebrouwen en diende vanwege zijn calorierijkheid als voeding. Dit bier met een veel lager alcoholpercentage dan vandaag, werd ook door kinderen gedronken. Ook toen al verdiende de overheid of de vorst aan alcohol(bier) door er belasting op te heffen.
Weliswaar wordt alcohol in de bijbel alcohol toegestaan; denk aan: het veranderen van water in wijn door Christus. Echter het onder invloed zijn van drank wordt afgekeurd omdat je onder invloed, niet goed meer in staat bent situaties in te schatten.
De Koran noemt het woord wijn 9 keer. Slechts één keer wordt tegelijkertijd gewezen op de voordelen en gewaarschuwd voor het risico dat er zonde aan kleeft.
“Wanneer zij u bevragen over wijn en gokken. Zeg: "In hen schuilt grote zonde en soms voordeel voor mensen. Maar hun zonde is groter dan hun voordeel." .

Landen worstelen op de hele wereld met alcohol wel of niet toestaan. Bekend is de drooglegging in de Verenigde staten vanaf 1919 die een periode van ruim tien jaar zou duren. In sommige islamitische landen zoals Saoedi Arabië is er sprake van een volledig alcoholverbod. In andere islamitische landen is er sprake van een gedeeltelijk verbod. In Indonesië mogen kleinere winkels geen alcoholische dranken meer verkopen. In hotels is het toch toegestaan. In Zweden heeft de Staat het monopolie op de verkoop van alcohol.Wel mag er alcohol geschonken worden in restaurants en hotels. Sinds Zweden lid is van de EU, mogen ook particuliere bedrijven alcohol produceren en importeren.

Verbieden alcohol en verslaving

De vraag is of een strenger alcoholbeleid van een land ook leidt tot een geringer aantal verslaafden. Onderstaande grafiek laat zien dat er in Nederland en Italië een veel lager aantal alcoholverslaafden telt dan Zweden met zijn strengere wetgeving waar het ook niet toegestaan is reclame te maken voor alcohol. De blauwe staven staan voor het percentage verslaafde mannen en de rode staven voor het aantal verslaafde vrouwen.

websites:

Alcohol en zenuwontsteking
Alcohol en 's werelds oudste bierbrouwerij werd gevonden in Israel.
alcoholverslaving internationaal
is alcohol drinken een zonde
Prohibition
What verse in the Quran clearly states that drinking alcohol is strictly forbidden?
Prohibition
Did Medieval People Drink Beer Instead of Water?