CRAFT steunt familie van de verslaafde

Robert Meyers, een Amerikaanse psycholoog, zag in zijn jeugd zijn moeder machteloos lijden onder het Alcoholisme van zijn vader.
"Iedereen vond mijn vader een aardige man. Echter hij had een groot probleem hij dronk. Ik zag mijn moeder jarenlang tevergeefs proberen, mijn vader van de drank af te krijgen. Hoe mijn moeder ook smeekte, mopperde, verwijten maakte, dreigde hem te verlaten en hem liet beloven te stoppen, ze schoot er niets mee op. Telkens beloofde hij te stoppen maar steeds ging hij door of viel hij terug. Soms verdween mijn vader voor enige tijd en in deze periodes was mijn moeder niet te genieten. Mijn moeder heeft veel geleden onder het alcoholisme van vader. Zij overleed reeds op 45 jarige leeftijd.
Dit alles was een belangrijke reden voor mij om psycholoog te worden en mij te verdiepen in de verslavingszorg waar ik nu 30 jaar werkzaam in ben." (Meyers 2006)

Robert Meyers ontwikkelde een methode voor de gezinsleden van een verslaafde die hen handvatten geeft, hoe effectief met hun verslaafde dierbare om te gaan. Meyers noemde deze methode de:

CRAFT benadering.

Uit wetenschappelijk onderzoek in de V.S. Blijkt dat de CRAFT-benadering u daadwerkelijk ondersteunt een verbetering aan te brengen, in de relatie met u uw dierbare familielid en ook helpt bij een blijvende verbetering van zijn verslavingsgedrag. De CRAFT benadering behoort tot de evidenced based benaderingen in de verslavingszorg.

Het belang van de CRAFT benadering

Het belang van de CRAFT benadering is groot. Er zijn, volgens het bevolkingsonderzoek NEMESIS(2014), in Nederland 1,4 miljoen mensen verslaafd wanneer wij de 600.000 tabaksverslaafden niet meerekenen Dit extrapolerend, betekent dit dat meer dan 30 % van de bevolking van dichtbij, te maken heeft met een verslaafd familielid of bekende.

Een verslaafde vormt een grote belasting en zorg voor de andere leden van het gezin waar hij woont. Wanneer hij onder invloed is, kan er sprake zijn van woede uitbarstingen, fysieke agressie, agressie naar spullen, agressie in woord en daad, schelden, schreeuwen en de discussie aangaan. Verslaafden kunnen dag en nacht omkeren, zodat je als gezinslid slaap tekort komt. Het is niet ongewoon dat de politie aan de deur staat omdat buurtgenoten last hebben van het gedrag van de verslaafde. De andere keer heeft hij een delict zoals winkeldiefstal begaan. Gepakt worden vanwege rijden onder invloed of erger, is niet ongewoon. Verslaafden kunnen een puinhoop van hun omgeving en financiële administratie maken, zodat er schulden ontstaan.
Door dit alles verkeert het gezin waar verslaafden deel van uitmaken in een voortdurende staat van wanhoop en burn out. Gezinsleden van verslaafden lijden meer dan gemiddeld aan depressie.

Gezinsleden van een verslaafd familielid ondernemen talloze pogingen, de verslaafde te bewegen iets te doen aan zijn verslaving bijvoorbeeld door zich te laten behandelen. Deze pogingen mislukken vrijwel allemaal. Goede raad wordt in de wind geslagen. Afspraken worden keer op keer geschonden. De gezinsleden komen er achter dat er met een verslaafde geen afspraken te maken zijn. Ook emotionele druk uitoefenen zoals dreigen, mopperen, verwijten en preken, helpen niet of hebben een averechts effect.

Wat kan ik doen wanneer mijn partner, ouder of kind verslaafd is?

Robert Meyer probeert naastbetrokkenen vooral te stimuleren om een niet veroordelende verbinding aan te laten gaan met hun verslaafde dierbare. Zie onderstaande tabel:

Daar waar de verslaving alles lijkt te bepalen, in uw relatie met uw dierbaar familielid, valt er een last van u af wanneer u stopt met pogen controle uit te oefen op het gebruik en verslaving van uw dierbare. U komt er dan achter dat het zoeken naar wat u als naastbetrokkene verbindt met uw verslaafde dierbare, al moeilijk genoeg is

Wat u ook doet of wil bereiken;
wees bescheiden in uw doelen,
aanpak
en bedenk:

Verslaving is een ernstige en chronische ziekte

Verslaving is met heel veel wijsheid en inzet deels te genezen. Zelfs gespecialiseerde klinieken slagen er slechts deels in, de patiënt te helpen zijn verslaving onder controle te krijgen. Dat patiënten drie keer terugvallen in hun verslaving en evenzovele keren heropgenomen moeten worden is niet ongebruikelijk. Ook is het vaak noodzakelijk op de een of andere manier altijd onder behandeling te blijven om de verslaving onder controle te houden.

Verslaving is nog moeilijker aan te pakken bij patiënten die behalve verslaafd ook nog lijden aan een psychiatrische stoornis zoals psychose of PTSS. Blijf dus bescheiden in uw verwachtingen van het resultaat van welke aanpak dan ook.

Wat houdt de CRAFT benadering in?

De Community Reinforcement Approach and Family Training is afgeleid van (CRA, Community Reinforcement Approach)

In dit artikel beschrijf ik de CRAFT-methode die ik overigens zelf ervaren heb en probeer toe te passen op mijn dierbare.
Wanneer ik het heb over het verslaafde familielid: partner, kind, vader, moeder dan noem ik ze in dit artikel universeel "uw dierbare" want dierbaar zijn ze.
Het grootste deel van de informatie die ik in dit artikel beschrijf heb ik gehaald van de website The 20 minute guide.com en uit het in het Nederlands vertaalde boek van John Meyers :"Een verslaving in huis".

De doelen van CRAFT:

 • Verminderen middelengebruik
 • Uw dierbare in behandeling krijgen
 • Uw welzijn verbeteren
De CRAFT benadering legt de nadruk op:
- De aanname dat afhankelijkheid of verslaving aangeleerd is binnen een sociale context.
- De aanname dat waarnemingen, gedachten en gevoelens gedrag beïnvloeden.
- Verbetering van de familie relaties en vriendschappen met uw dierbare.
- het versterken van gezonde gewoonten, en het introduceren van nieuwe interesses.
- Aandacht voor het welzijn van u, de vader/moeder/broer/partner/kind van de verslaafde.
- de gezinsleden leren gebruik te maken van effectieve communicatiemethodes.
- Hoe huiselijk geweld te voorkomen.

Een belangrijke pijler van de CRAFT-methode is, dat mensen die afhankelijk zijn van middelen, een reden hebben deze middelen te gebruiken. wanneer u de CRAFT-methode succesvol wil gaan toepassen, is het analyseren en begrijpen van de reden om middelen te gebruiken, een belangrijke niet te missen klus. Hierbij probeert u te beantwoorden wanneer de kans op gebruik groter is en wanneer er minder verlangen is naar gebruik.
Wanneer u beter begrijpt, wat de reden is van de verslaving, wanneer de kans op gebruik groter is en wanneer de kans op gebruik minimaal is, dan kunt u de nadruk gaan leggen op Verbetering van de relatie en vriendschap met uw dierbare, het versterken van gezonde gewoonten, en het introduceren van nieuwe interesses.
De CRAFT benadering onderscheidt zich van andere methodes door speciaal aandacht te schenken aan het welzijn van u de vader/moeder/broer/partner/kind van de verslaafde.
Belangrijk bij het verbeteren van de relatie met uw dierbare verslaafde familielid is, het leren en gebruiken van effectieve communicatiemethodes.

Adviezen, vooroordelen, zwart-wit denken en hoe het niet moet

Als u dapper genoeg bent om het te vragen, of waarschijnlijk zelfs als u niet vraagt, zullen mensen u hun adviezen geven en zelfs versluierde kritiek over het helpen van uw dierbare:
  Ander "Hoe kon je dit laten gebeuren in je eigen huis?"
  Ander “"Je moet hem eruit schoppen!"”
  Ander "Je moet nu in actie komen anders is hij verslaafd voor het leven"
  Ander "Maak je niet zo druk. Je hebt voor hetere vuren gestaan. Wees niet te beschermend."
  Ander "Ach het is maar marihuana. Dat is een fase."
Helaas is er teveel zwart wit denken wanneer het gaat om mensen met een verslavingsprobleem.

Vooroordelen:
Familieleden krijgen in relatie met hun verslaafde dierbare te maken met vooroordelen uit hun omgeving en niet te vergeten hun eigen vooroordelen.

Vooroordeel 1:
Middelenmisbruik wordt veroorzaakt door een tekort aan normbesef, karakter en is genetisch bepaald. Vooroordeel 2:
Ouders zijn machteloos kinderen te helpen hun gebruik terug te dringen.

Vooroordeel 3:
de weerstand van uw dierbare tegen verandering wijst op ontkenning en niet op een natuurlijke twijfel over verandering.

Vooroordeel 4:
Proberen uw dierbare te helpen, bevordert het misbruik van middelen: Dit wijst op over betrokkenheid van uw kant en dat is eigenlijk hem helpen te blijven gebruiken. Ouders krijgen vaak de boodschap dat liefde en vriendelijkheid naar hun middelen misbruikend kind het middelenmisbruik juist bevordert.

Vooroordeel 5:
De aanbevolen methode is "onthecht met liefde". (Het “Al Anon” programma) ofwel medewerking liefdevol afdwingen door een interventie. In dit kader is de enige optie u terugtrekken van uw dierbare voor uzelf zorgen en wachten tot uw dierbare volledig aan de grond zit. Er is echter geen bewijs dat uw dierbare in de steek laten, leidt tot een blijvende verandering.

Vooroordeel 5:
Uw dierbare dwingen tot een opname door een RM aan te vragen, zal hem niet helpen.
Echter.... Een gedwongen behandeling van verslaving is even succesvol als een vrijwillige behandeling

Wat werkt niet?

U heeft ongetwijfeld geprobeerd over verandering te praten met uw dierbare, gesmeekt, geschreeuwd en aan het slot van het liedje vloog hij weer uit de bocht door kwaad weg te lopen of reageerde agressief en gebeurde er niets
Tegen zijn ambivalentie ingaan door hem de les te lezen of te proberen van uw gelijk te overtuigen, is hetzelfde als hem ontlokken, zijn redenen om niet te veranderen te verdedigen. Als u reageert op "Ik wil niet veranderen" (rood licht) door argumenten aan te voeren, of door machteloos schreeuwen of door een lezing, dan kunt u waarschijnlijk een defensieve respons verwachten in de vorm van schreeuwen, de rug toekeren of een dichtslaande deur.

Bekende rode lichten van uw dierbare kunnen zijn:
 • Verwijten maken, de schuld buiten zichzelf leggen.
 • De discussie aangaan
 • Intimidatie
 • Dreigen(Ik ga stelen)
 • Om geld vragen
 • Boos worden
 • Humeur expliciet tonen: Ik ben depressief, gaan huilen

Als partner, vader/moeder/kind/broer vermijdt u:
 • straffen, dreigen, omkopen of preken,
 • emotionele kwesties
 • schuldgevoelens en dwang zijn redenen drugs te gebruiken.
 • Verdoezelen of excuses maken voor de drugsgebruiker, of de negatieve gevolgen van hun gedrag wegnemen. Dit wordt enabling genoemd en werkt contraproductief.
  Enabling is op een zodanige manier handelen dat u gebruikersgedrag versterkt of ondersteunt. Een bekend voorbeeld is naar het werk van uw dierbare bellen om hem ziek te melden terwijl hij laveloos op bed ligt. Een ander bekend voorbeeld is de verslaafde dierbare geld geven wanneer ze zonder zitten, terwijl u weet dat er drugs voor worden gekocht. U doet dit bijvoorbeeld om onenigheid te voorkomen of omdat niet wil dat uw dierbare lijdt. Echter tegelijkertijd ontneemt u uw dierbare daarmee de kans dat hij of zij geconfronteerd wordt met... en leert van de gevolgen van zijn kiezen voor druggebruik.
 • Hun verantwoordelijkheden overnemen, waardoor ze geen gevoel van belang of waardigheid hebben.
 • Ruzie met de persoon als ze high zijn.
 • Drugs nemen met de drugsgebruiker.

Wat is wijsheid?

Naar wie moet u wel luisteren? Het is niet te zeggen wat het beste advies is. Wat bij de een helpt, helpt niet bij de ander. voorkom zwart-wit denken en probeer de subtiliteiten van uw dierbare te begrijpen en hoe om hem of haar te helpen.
Laat u niet de les lezen over uw dierbare door iemand die hem niet kent.

Verzin een list
Wanneer je een goed doordacht plan van aanpak hebt, is te voorspellen is, dat het beter zal gaan dan wanneer er geen plan is. Mensen met opties voelen zich minder opgesloten en zijn eerder bereid te investeren in een dergelijk plan. Dit geldt voor u en ook voor uw dierbare.

Dus, wanneer u denkt over manieren om uw dierbare te helpen, doe dan ook uw huiswerk. Raadpleeg niet een maar meer personen. Gun u de tijd die u nodig heeft om uit te zoeken wat er gaande is en uw opties te begrijpen. Wees geduldig met u-zelf, wees ook geduldig met uw partner en dierbare

Behalve een plan heeft u informatie nodig over:
- Wat voorafgaat aan gebruik. Waar denkt u dierbare aan? wat is hij aan het doen? heeft hij geld?
- Waaraan u kunt zien dat uw dierbare gebruikt heeft?
- Waaraan u kunt zien welke drug of middel en hoeveel hij gebruikt heeft.
- Wat het gevolg is van het gebruik? is er hoofdpijn, misselijkheid?

Deze kennis is noodzakelijk omdat u voortaan op gebruik anders zult gaan reageren dan op niet gebruiken.

redenen, signalen en gevolgen van druggebruik:

Over een aantal verslavende middelen kunt u info vinden door op onderstaande link te klikken.

Cocaïne, Blow
Heroïne, Bruin
Mephedrone of miauw miauw,

Nadat u de informatie over uw situatie en uw dierbare verzameld heeft, raden we u aan uw gevoel over wat het beste is, te vertrouwen. Zet uw schuldgevoelens en twijfels opzij. Vertrouw uzelf en vertrouw de kennis die u heeft over uw dierbare

De CRAFT benadering:

CRAFT Community Reinforcement Approach and Family Training is een omgangsvorm die zich richt zich actieve positieve betrokken samenwerking met uw dierbare familielid. De methode is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering. Door zich deze andere omgangsvormen eigen te maken en consequent toe te passen, kunnen ouders en partners een verandering bewerkstelligen bij hun dierbare.

Wat werkt wel?

De belangrijkste CRAFT-strategie is dat u actief aanmoedigend en betrokken blijft bij het positieve niet gebruikersgedrag van uw dierbare. Er blijft genoeg gedrag over dat u wil aanmoedigen.

De voordelen van aanmoediging:
- aanmoediging is voorspelbaarder dan bestraffing
- aanmoediging leidt niet tot vervelende gevoelens
- aanmoediging functioneert als een richtingaanwijzer voor hoe te handelen.
- Gerichte aanmoediging leidt tot een gerichte verandering van gedrag
- Aanmoediging voelt niet aan als manipulatie of dwang.

Aangetoond is dat wanneer u betrokken blijft bij uw dierbare dat u hem positief kunt beïnvloeden te veranderen. Tegelijkertijd kunt u voor uzelf blijven zorgen. De relatie tussen u en uw dierbare is een krachtig middel voor positieve verandering. Het is iets wat u onder controle heeft. U hoeft geen medewerking af te dwingen. U hoeft zich niet uit de relatie terug te trekken. U hoeft niet uzelf te verwaarlozen.

Oefen U in het opmerken, prijzen en belonen (reinforcing ofwel versterken) van constructief gedrag, het gedrag dat u vaker wil zien. Met name gedrag dat competitief is vergeleken met gebruikersgedrag; het gedrag waar u vanaf wil. Het ontwikkelen van gewoontes die tegenstrijdig zijn aan gebruik is een van de meest vanzelfsprekend effectieve manieren om duurzame positieve verandering te bewerkstelligen.

Versterken positief gedrag:

Het actief belonen of versterken van positief gedrag wat u vaker zou willen zien is letterlijk het tegenovergestelde van in het staat stellen tot gebruiken van middelen.

Belangrijk voor ouders en partners van verslaafden is te beseffen dat zij het verschil kunnen maken door een veranderingsproces in gang te zetten. uw streven is het tot stand brengen van een positieve interactie tussen u en uw dierbare en daarmee een verbetering van uw onderlinge relatie. Kleine veranderingen geven vertrouwen en leggen een fundament voor een duurzame substantiële verandering.

Zet negatieve gedachten en teleurstellingen zoveel mogelijk opzij. Het heeft geen zin om te piekeren over de dingen die u in het verleden misschien niet goed heeft gedaan.
Accepteer dat veranderen niet makkelijk is maar mogelijk.

Het gaat er om de relatie met uw verslaafde dierbare te verbeteren. Dat kan door positieve stimulansen te geven aan uw dierbare alléén op momenten dat hij niet gebruikt.

Denk aan het dilemma van de tuinman:
Een tuinman wil een gezonde tuin waarin zijn planten goed groeien en het onkruid weinig kans heeft. Alle planten hebben water nodig. Wanneer de tuinman alle planten gelijk van water voorziet zal het onkruid harder groeien en zal de opbrengst van de planten die hij wil geringer zijn.
De tuinman lost dit op door alleen die planten water te geven die hij in de tuin wil hebben.

U vangt meer vliegen met honing dan met azijn.
Uw dierbare zal eerder luisteren naar vriendelijke liefdevolle toon en woorden dan naar kritiek. Dat is door onderzoek bewezen.

Oefening baart kunst en verandering van spijs doet eten
U gedrag veranderen is moeilijk maar blijf voor ogen houden dat u moet blijven proberen en oefenen. Wees geduldig met jezelf en bedenk hoeveel u reeds geïnvesteerd hebt in het tot stand brengen van een verandering van het gebruik van uw dierbare. Waarom dan niet een andere benadering proberen.

Je krijgt eerder een kip door het ei uit te broeden dan door het kapot te slaan.
Wees geduldig met jezelf. Verandering gebeurt zelden van het ene op het andere moment. Het gaat om kleine stapjes, kleine verbeteringen in de zorg voor jezelf en uw dierbare. Het is normaal dat u zich soms kwaad voelt, angstig, ontmoedigd en wanhopig en met tegenzin een andere manier uitprobeert.

U weet dat ultimatums niet helpen. omdat u ze niet waar kunt maken
Ultimatums zijn verschrikkelijk om te geven en verschrikkelijk om te ontvangen. Vaak is een ultimatum niet billijk en moeilijk waar te maken/

I get by with a little help
U probeert uw hulptroepen uit te breiden, zodat u zich sterker voelt. U kunt daartoe een training in de CRAFT benadering volgen. In Nederland bieden meerdere instellingen voor verslavingszorg de CRAFT-methode voor familieleden aan:

- Iriszorg in: Arnhem, Ede, Nijmegen, Tiel en Doetinchem
- Jellinek in: Amsterdam en Hilversum
- Ready For Change in Rotterdam

Wie het Engels geen bezwaar vindt raad ik de zeer uitgebreide website Allies in Recovery aan.
U vindt er 8 oefen video's, podcasts. U kunt online vragen stellen aan experts in het werken met verslaafden. U kunt ervaringen uitwisselen met andere naastbetrokkenen. U vindt er vele tips over hoe u voor u zelf kunt zorgen en een schat aan hulpbronnen.
Om volledig gebruik te maken van Allies in Recovery dient u lid te worden. Het lidmaatschap van Allies in Recovery(AIR) kost $7,- per maand. Gun u zelf dit lidmaatschap.

Goede communicatie start met het overkoepelende doel in contact met elkaar blijven.

Mensen met een verslavingsprobleem voelen zich geïsoleerd en afgesneden van de wereld om hen heen. Ze voelen zich alleen. Drugs bieden een verlichting van hun lijden. Drugsgebruik is echter ook een oorzaak dat zij zich geïsoleerd zijn gaan voelen. Zij zitten in een vicieuze cirkel. Een band hebben met iemand is een basis menselijke behoefte.

De CRA Methode
Met de community reinforcement approach probeert u deze personen weer geborgenheid te geven. Dat doet u door te luisteren naar wat uw dierbare zegt, begrip en compassie te tonen. Uw dierbare wordt daardoor de gelegenheid geboden zich te realiseren hoe goed het voelt deel te zijn van en een verbinding te hebben met een ander of met een gemeenschap. Dit zonder dat alcohol of drugs in het spel zijn. Het kost niets.

Wanneer uw dierbare niet gebruikt:
Wanneer u de momenten herkent dat uw dierbare niet gebruikt probeert u een verbinding te leggen met kleine aanmoedigingen. “Je ziet er goed uit. Je ogen staan helder”Een schouderklop. "Ik ben blij dat je niet gebruikt hebt". Wil je samen met mij naar de winkel om kleding te kopen? Zet een kop koffie. Kook wat lekkers. Ruim samen zijn kamer op. U beloont het nuchter zijn.

Wanneer uw dierbare gebruikt:
- Verwijdert u beloningen
- U trekt zich terug uit contact.
- U maakt geen eten voor hem klaar.
- U doet zijn was niet.
- U staat de gevolgen van gebruik toe. Bijvoorbeeld door hen niet te wekken wanneer ze hun roes uitslapen. Wanneer ze daardoor te laat zijn op een voor hun belangrijke afspraak is dat het natuurlijk gevolg van hun gebruik. Er moet een reden zijn gebruik te stoppen of te verminderen en een natuurlijk gevolg van gebruik is zo’n reden.

Het is niet altijd makkelijk.
U wil graag belonen voor niet gebruik en beloningen weghalen bij gebruik. Het kan echter heel moeilijk zijn de momenten te herkennen wanneer uw dierbare niet gebruikt. Vooral wanneer het lijkt dat hij 24/7 gebruikt. Echter ook veelvuldig gebruik wordt onderbroken door perioden van niet gebruik of heel weinig gebruik. Soms doen veelgebruikers het rustig aan. Dat kan omdat zij niet aan hun drugs kunnen komen, te weinig geld hebben of gewoon nuchter willen zijn omdat zij hun reclasseringsfunctionaris moeten bezoeken of het niet voor zichzelf willen verknoeien wanneer zij voor moeten komen bij de rechtbank. Soms moet je de grens trekken tussen veel en weinig gebruik. Tussen zichtbaar en niet zichtbaar gebruik Zeker wanneer het bijna onmogelijk is een moment te vinden dat er helemaal niet gebruikt wordt.


Wat werkt wel:
Wanneer u vermijdt te redetwisten met uw dierbare over zijn ambivalentie geeft u hem de ruimte na te denken over zijn redenen te veranderen. In plaats van de strijd aangaan met ambivalentie kunt u uw dierbare bedaard proberen te gidsen met uw communicatie en gedragsstrategieën en zo de balans een zetje naar de positieve kant geven. Geduld komt goed van pas!
Toon compassie door u dierbare te laten weten dat u zijn gevoel gehoord heeft.
Geef toe dat u deel bent van het probleem. "Ik weet dat ik degene ben die zich meer zorgen maakt dan jij". "Ik was degene die had moeten ingrijpen, toen je onterecht beschuldigd werd. Maar toch vindt ik dat je moet uitkomen met je geld en dat je een dagactiviteit moet hebben."

Wees kort, specifiek en positief.

Begin met een ik standpunt in plaats vanuit een jij standpunt: "Ik zou het fijn vinden dat.. ipv "Jij moet dit en jij moet dat"

biedt hulp aan.

Luister reflectief

Belangrijke communicatiestrategieën die u zichzelf eigen moet maken

luisteren, aanbieden, valideren en empathie.
Bij luisteren is van belang dat u voordat u vragen stelt, toestemming vraagt. Daarmee activeert u dat de ander zich open stelt. De vragen die u stelt moeten vooral open vragen zijn. Dat zijn vragen die uw dierbare niet zonder meer met ja of nee kan beantwoorden. Voorbeelden van deze vragen zijn; "Wat maakt dat je met gebruiken wil minderen?" Wat zou je willen doen in plaats van gebruiken?"

Laat blijken dat U elke positieve opmerking of handeling opmerkt en waardeert. - "Ik zie dat je via verslavingszorg probeert dingen te veranderen." - " Je hebt even de tijd genomen om iets leuks te doen in plaats dat je je terugtrok op je bed."

Zorg goed voor u zelf

Wat doe ik wanneer ik last heb van negatieve gevoelens?
 • stap 1. Wat voel ik?
 • stap 2. Wat veroorzaakt mijn gevoel?
 • stap 3. Wat geeft gewicht aan deze gedachte?
 • stap 4. Hoe raak ik van dat gevoel af?
 • stap 5. Welk alternatief heb ik voor een naar gevoel?
Houd de relatie met uw verslaafde dierbare veilig:
 • Herken de stoplichten en rijdt er niet doorheen.
 • Leer de-escalerend praten
 • Zorg voor een veiligheidsplan
 • Verlaat de woning
 • Houdt sleutels en autosleutels bij de hand
 • Weet waar u heen gaat
 • Zorg dat er in de woning een kamer is die u kunt afsluiten

Hoe krijg je een verslaafde in behandeling?

 • Zorg voor een gedetailleerd behandelplan: Positief gedrag versterken door: een aai over de bol, een compliment. Gebruikersgedrag tegengaan door beloningen te verwijderen: bijvoorbeeld een maaltijd, uw aanwezigheid
 • Maak van de zeldzame gelegenheid gebruik: Wanneer de verslaafde een wens doet zoals, "Het zou fijn zijn als ik een baan had". "Ik zou een normaal leven willen leden". "Ik ben depressief". Op dit soort momenten kunt u behandeling voorstellen. De rest van de tijd vestigt u daar de aandacht niet op.
 • Maak gebruik van verandertaal, wensen en dips
 • Plan gesprekken."Laatst had je het over de wens dat je het fijn zou vinden werk te hebben. Ik heb deze mogelijkheden van behandeling voor je uitgezocht.Welke zou je willen kiezen""Je hoeft niet de hele lijst af te werken. Pak er een stukje uit en begin klein met een stap." Meer interventie is er op dat moment niet nodig. Bij een afwijzing, zegt u. "Dat is o.k. Ik waardeer het dat je naar me heb willen luisteren. We praten een andere keer verder."
 • Doe een verzoek.

Moet mijn dierbare zich voor altijd onthouden van alle gebruik?

Het antwoord hierop kan zijn, dat dit niet noodzakelijk is. De literatuur over het verminderen van alcoholgebruik, stelt dat voor sommigen mensen voor wie het gebruik nog niet een alles overheersend patroon van misbruik is, matiging van hun gebruik een haalbaar doel kan zijn.

Wanneer uw dierbare denkt dat dit voor hem het geval is en wil proberen te matigen, dan kunt u dit met hem proberen.

Werkt matiging?
Misschien denkt u: "Ja daaag, dat leidt tot niets" en misschien heeft u hierin ook gelijk. Het kan ook zijn dat u overweegt mee te gaan in het voornemen van uw dierbare.

Waarom? a. Het kan inderdaad werken. b. Wanneer het niet werkt, realiseert uw dierbare zich wellicht dat zijn probleem met alcohol of drugs veel groter is dan hij ooit gedacht heeft. Die laatste gedachten zijn goede gedachten voor uw dierbare om te beseffen. Het proberen van matiging kan tot deze gedachten leiden.

Matiging is het bewust begrenzen van alcohol of drugsgebruik. Het onderzoek naar alcoholverslaving leert dat matiging kan werken bij degenen die een kleiner verslavingsprobleem hebben. Waar de grens is tussen een ernstig en minder ernstig verslavingsprobleem is echter niet duidelijk. Het is afhankelijk van de hoeveelheid die uw dierbare gebruikt, de context waarin hij drinkt, zijn conditie en de redenen voor zijn gebruik.

Voor iedereen die de grens van misbruik is overschreden en voor wie clean blijven de enige mogelijkheid is om hun probleem op te lossen, en waarschijnlijk al in een eerder stadium, geprobeerd hebben te matigen, geldt, dat je kunt overwegen zelfs dan hen een korte tijd te ondersteunen bij hun besluit te matigen.

Hoe te helpen bij matigen?
- Spreek een begrensde periode af. bijvoorbeeld een half jaar.
- Spreek een hoeveelheid per dag af bijvoorbeeld 1 standaard glas of een joint.
- Spreek af dat uw dierbare dagelijks bijhoudt hoeveel hij gebruikt, waarom hij gebruikt en wanneer hij gebruikt.
- Wanneer uw dierbare zijn doel haalt, biedt hem gezelschap, een activiteit.
- Wanneer u vermoedt dat u dierbare meer gebruikt dan afgesproken, ontzeg hem uw gezelschap, kook niet voor hem en doe niets voor en met hem.
- Wanneer na een half jaar het doel niet gehaald is. Stel de limiet op totaal clean blijven en wijs u dierbare op de mogelijkheden in behandeling te gaan en ga door met het onthouden van uw gezelschap, kook niet voor hem doe de was niet.

Samenvattend:

Er zijn meer mogelijkheden om te veranderen
Het gedrag van uw dierbare ook al is het een verslaving, heeft een reden.
Twijfel of ambivalentie is normaal.
Heb de meeste aandacht voor de lichtpunten
Oefen waar en wanneer het maar kan
U zult niet elke keer succes hebben:
Stop en ga uit het contact, wanneer uw dierbare de lichten op rood zet

Soms is veranderen voor uw dierbare zinvol, de andere keer niet. Hij kan een dag redenen voor verandering hebben (groen licht); en de volgende dag betoogt hij tegen verandering (rood licht). Deze verschuiving in de motivatie is normaal. Zo werkt ambivalentie in elke vorm van verandering.
Waarom zou uw dierbare zich ambivalent voelen wanneer de nadelen van zijn gedrag zo duidelijk zijn? De verandering waarop u hoopt kan natuurlijk voordelen hebben voor uw dierbare, maar vergeet niet, uw dierbare voelt baat bij het gebruik van middelen. Hij of zij krijgt iets terug door het gebruik van middelen. Het gevolg hiervan is, dat alles bij het oude houden en drugs blijven gebruiken, zinvol is.

Het veranderen van dat gedrag vereist het leren van en vervangen door nieuw gedrag. Dat is een flinke en moeilijke klus.

Bijt niet -hoe aanlokkelijk ook, in het lokaas met uw dierbare te argumenteren over zijn ambivalentie. Wanneer u hem probeert te overtuigen van uw gelijk, daagt u hem slechts uit zijn redenen om niet te veranderen te verdedigen. Probeer hem niet te overbluffen en niet verwijtend tegemoet te treden. Wanneer hij roept: " ik wil niet veranderen", dient u dit te beschouwen als een rood licht: een stoplicht. Voor een rood licht stop je. Dat doet u ook wanneer uw dierbare een rood licht laat zien. U stopt het gesprek.

Literatuur:
Meyers, R.J. (2012).Een verslaving in huis.Houten,Nederland, Bohn Stafleu van Loghum.
Arthurs, Sara. (Sep 23rd, 2016). Psychologist advises ‘different ways to interact. The Courier

Aanbevolen websites:
Allies in Recovery.net
Hoeveel mensen in Nederland zijn verslaafd en hoeveel zijn er in behandeling?
The 20 minute guide.com