Athene

Athene
Nadat Athene samen met Sparta de de aanvallen van Perzië in 470 V.C., had afgeslagen, vormde Athene zijn oorlogsvloot om tot een handelsvloot.
trireme
Athene werd een van de grootste handelssteden van de wereld Waarschijnlijk door de contacten met andere volken ontstonden scheuren in tradities, dogma's en het geloof in de vele goden. De steeds rijkere kooplieden hadden teveel gezien om teveel te geloven. (Will Durant, 1939)
De kennis van Wiskunde en astronomie nam toe, naarmate de handel overzee toenam. Mensen gingen zich wagen aan natuurlijke verklaringen voor wat voorheen als als bovennatuurlijk werd beschouwd. Ook de filosofie bloeide. Volgens Democritus was er in werkelijkheid niets anders dan atomen en ruimte.
In dit klimaat ontwikkelde Athene zich tot een democratie. Dat gold niet voor alle inwoners.Van de 400.000 inwoners waren er 250.000 slaaf. 250.000 waren burgers. Dezen waren allen gerechtigd naar de ecclesia (volksvergadering) te gaan. Daar werd het beleid afgesproken door erover te stemmen.
De hoogste macht lag bij de dikasteria waarvan zo'n duizend burgers lid waren. Deze leden werden volgens een alfabetisch rooster gekozen om omkoping te voorkomen.

" Perikles (ca. 495–429 v.Chr., staatsman, redenaar en generaal in Athene verwoorde het succes van Athene zo:
"Bij ons berust de macht niet bij weinigen, maar bij velen, Volgens de wet heeft iedereen dezelfde rechten als het gaat om geschillen. Bij een openbaar ambt kijken wij naar persoonlijke kwaliteit. Wij beslissen zelf over zaken van openbaar belang na eerst discussie te hebben gevoerd en ons op de hoogte hebben gesteld van de feiten"

afbeeldingen:
Mozaiek van Trireme, Carthago, Bardo museum Tunesië

Literatuur:
Gottlieb, A. De Droom der Rede, Ambo/Anthos, 2006.
Durant, W. Van Socrates tot Bergson, Salamander, 1962.