Evenwicht gaat over schizofrenie en filosofie

"EVENWICHT" gaat over schizofrenie en nu juni 2017 ook over "filosofie". Nu zult vragen: wat heeft het een met het ander te maken?
Het zich verdiepen in een ander mens kan niet zonder kennis te nemen van het vak filosofie. "Ken U zelf" is het adagium van Plato. Onderzoek je vele meningen kritisch voordat je je tot een ander verhoud.

Evenwicht was aanvankelijk bedoeld als voorbeeld hoe een digitaal tijdschrift(ezine) er uit zou kunnen zien t.b.v. een WEBDESIGN WEDSTRIJD van een computertijdschrift. Omdat redacteur als psycholoog werkzaam lange tijd werkzaam is geweest in de GGZ en het leeuwendeel van zijn werk bestaat uit werken met patiënten die lijden aan schizofrenie was dit tevens een geschikt moment om zijn verzamelde kennis van jaren te bundelen met zijn hobby: websites bouwen.

Helaas won het ontwerp van Evenwicht geen prijs in de webdesign wedstrijd. Dat bleek echter niet het einde van Ëvenwicht".
Tot 0ngeveer 2005 bleef "EVENWICHT" groeien. en werd een permanent tijdschrift dat door ongeveer 300.000 lezers in totaal geraadpleegd werd. Jarenlang stond "EVENWICHT" bovenaan in de ranking van Google wanneer iemand de zoekterm schizofrenie intypte. Omdat "EVENWICHT" de hobby is van één redacteur en tegelijkertijd schrijver - uitgezonderd af en toe een gastredacteur - en er in 2005 andere hobby's de voorrang kregen, is Evenwicht sindsdien niet meer gegroeid maar leidde een slapend bestaan

Inmiddels heb ik in 2011 als prins in mijn eigen sprookje besloten mijn prinses "EVENWICHT" wakker te kussen uit haar slaap en een nieuwe eigentijdse plaats op het internet te geven.

indien u voornemens bent te publiceren in "EVENWICHT" kunt u uw artikel aanbieden voor publicatie door hiertoe de volgende links volgen:

Redactie! Evenwicht. Frank Strijthagen