Aansprakelijkheid

overeenkomst
De artikelen in "EVENWICHT" zijn met zorg samengesteld. Toch is bij de lezer enig voorbehoud op zijn plaats. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid over beslissingen genomen naar aanleiding van het lezen van "EVENWICHT". Een beslissing over uw gezondheid is op de eerste plaats uw beslissing.

Bij het nemen van beslissingen over uw ziekte raad ik u aan, allereerst deskundigen over uw ziekte te consulteren: huisartsen, psychiaters, psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en maatschappelijk werker. Vergeet ook uw familie en goede vrienden niet om raad en hulp te vragen

- Raadpleeg altijd een huisarts

- Te weinig kennis is gevaarlijk. Neem ook kennis van andere relevante literatuur

- Iedereen is uniek. De informatie zoals door mij verstrekt hoeft niet betrekking te hebben op uw situatie.

- Mocht u na het lezen van deze informatie, belangrijke beslissingen willen nemen, doe dit dan niet zonder een deskundige hulpverlener te raadplegen.

- Wanneer er na het lezen van de informatie vragen bij u opkomen of bezorgdheid, raadpleeg een deskundige psychiater.

- Alhoewel wij onze uiterste best doe de informatie over de medicatie up to date te houden, helder en zo veel mogelijk een letterlijke weergave van experts, verandert de medische kennis voortdurend. Stel u daarom via een deskundige psychiater altijd op de hoogte van de meest recente informatie

- Het is onze bedoeling de lezer en ook patiënten die "EVENWICHT" lezen te stimuleren tot een beter begrip van de hulpverlening in de geestelijke volksgezondheid en tot het zelf verwerven van zoveel mogelijk kennis over de ziekte die hun teistert.

- Het ligt niet in onze bedoeling een do it yourself houding te stimuleren. Isoleer u zelf niet, vraag raad en hulp aan anderen en vraag vooral de hulp van deskundige hulpverleners er zijn er genoeg: huisartsen, psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen

© Frank Strijthagen

Indien u zich kunt vinden in deze overwegingen lees dan deze website waar meerdere invalshoeken van schizofrenie behandeld worden.