CRAFT steunt familie van de verslaafde

Robert Meyers, een Amerikaanse psycholoog, zag in zijn jeugd zijn moeder machteloos lijden onder het alcoholisme van zijn vader.
"Iedereen vond mijn vader een aardige man. Echter hij had een groot probleem: Hij dronk. Ik zag mijn moeder jarenlang tevergeefs proberen, mijn vader van de drank af te krijgen. Hoe mijn moeder ook smeekte, mopperde, verwijten maakte, dreigde hem te verlaten en hem liet beloven te stoppen, ze schoot er niets mee op. Telkens beloofde hij te stoppen maar steeds ging hij door of viel hij terug. Soms verdween mijn vader voor enige tijd en in deze periodes was mijn moeder niet te genieten. Mijn moeder heeft veel geleden onder het alcoholisme van vader. Zij overleed al op 45 jarige leeftijd.
Dit alles was voor mij, een reden om psycholoog te worden en mij te verdiepen in de verslavingszorg, waar ik nu 30 jaar werkzaam in ben." (R. Meyers 2006)

Robert Meyers ontwikkelde een methode voor de gezinsleden van een verslaafde die hen handvatten geeft, effectief met hun verslaafde dierbare om te gaan. Meyers noemde deze methode de: CRAFT benadering.

Uit wetenschappelijk onderzoek in de V.S. blijkt dat de CRAFT-benadering:
 • U daadwerkelijk helpt, de relatie met uw dierbare verslaafde, te verbeteren.
 • helpt bij een blijvende vermindering van diens gebruik
 • De kans vergroot dat behandeling wordt aanvaard
De CRAFT benadering behoort tot de evidence based benaderingen in de verslavingszorg.

Het belang van de CRAFT benadering


Het belang van de CRAFT benadering is groot. Er zijn, volgens het verslavingsinstituut Jellinek(2019), in Nederland ruwweg 2,5 miljoen mensen verslaafd wanneer je alle dagelijkse gebruikers meerekent. Wanneer wij ons beperken tot degenen die middelen misbruiken en afhankelijk zijn van die middelen, dan is het aantal verslaafden 1.785.758 personen. Ongeveer 90% van de verslaafden woont in een gezin. Hiervan zijn er 539.000 tabaksverslaafden en 600.000 medicijnverslaafden, (hoofdzakelijk benzo's). Hoewel de tabaksverslaving en medicijnverslaving door de omgeving van de verslaafde en de verslaafde zelf een groot deel van de periode niet als allesomvattend en allesbepalend wordt ervaren, zijn de gevolgen van tabaksverslaving gezien de lijdensdruk door COPD en kanker en 20.000 doden per jaar immens. De verslaving aan kalmerende middelen en slaapmiddelen doet de gevoelens van de gebruiker afvlakken en bij ouderen het risico op valpartijen met gebroken heup en erger, enorm toenemen.
De derde groep verslaafden wordt gevormd door de alcoholverslaafden: 477.000. Het aantal drugsverslaafden wordt geschat op 133.000 personen. Een niet te onderschatten verslaving is gokverslaving en gamen. Dit aantal wordt op 95.000 geschat.
Slechts iets meer dan 9,5% komt in behandeling voor zijn verslaving.
Dit alles extrapolerend, betekent dit dat meer dan 30 % van de bevolking van dichtbij, te maken heeft met de gevolgen en belasting van een verslaafd familielid of bekende.
Hoewel ik vermoed dat de CRAFT benadering ook een groot nut kan hebben voor familieleden van de tabak- en medicijnverslaafden richt dit artikel zich op de familie van de alcohol- en drugverslaafde gezinsleden. Niettemin nodig ik de familie van tabaksverslaafden en medicijnverslaafden uit kennis te nemen van dit artikel.

De noodzaak van de CRAFT benadering

Een verslaafde aan alcohol of drugs, vormt een grote belasting en zorg voor de andere leden van het gezin waar hij woont. Wanneer hij onder invloed is, kan er sprake zijn van woede uitbarstingen, fysieke agressie, agressie naar spullen, agressie in woord en daad, schelden, schreeuwen en de discussie aangaan. Verslaafden kunnen dag en nacht omkeren, zodat je als gezinslid slaap tekort komt. Het is niet ongewoon dat de politie aan de deur staat omdat buurtgenoten last hebben van het gedrag van de verslaafde. De andere keer heeft hij een delict zoals winkeldiefstal begaan. Gepakt worden vanwege rijden onder invloed of erger, is niet ongewoon. Verslaafden kunnen een puinhoop van hun omgeving en financiële administratie maken, zodat er schulden ontstaan.
Door dit alles verkeert het gezin waar verslaafden deel van uitmaken in een voortdurende staat van wanhoop en burn out. Gezinsleden van verslaafden lijden meer dan gemiddeld aan depressie.

Gezinsleden van een verslaafd familielid ondernemen talloze pogingen, de verslaafde te bewegen iets te doen aan zijn verslaving bijvoorbeeld door zich te laten behandelen. Deze pogingen mislukken vrijwel allemaal. Goede raad wordt in de wind geslagen. Afspraken worden keer op keer geschonden. De gezinsleden komen er achter dat er met een verslaafde moeilijk afspraken te maken zijn. Ook emotionele druk uitoefenen zoals dreigen, mopperen, verwijten en preken, helpen niet of hebben een averechts effect.

Het overgrote deel van de naasten van alcohol en druggebruikers, is verstoken van hulp en advies. Terwijl juist daar zoveel te winnen is met het oplossen van verslavingsproblemen.

Voor ik nader op de CRAFT benadering in ga; deze adviezen en informatie ter overweging

Verslaving is een ernstige en chronische ziekte

Verslaving is met heel veel wijsheid en inzet deels te genezen. Zelfs gespecialiseerde klinieken slagen er slechts deels in, de patiënt te helpen zijn verslaving onder controle te krijgen. Dat patiënten drie keer terugvallen in hun verslaving en evenzovele keren heropgenomen moeten worden is niet ongebruikelijk. Ook is het vaak noodzakelijk op de een of andere manier altijd onder behandeling te blijven om de verslaving onder controle te houden.

Daar waar de verslaving alles lijkt te bepalen, in uw relatie met uw dierbare, is het zoeken naar wat u als naastbetrokkene verbindt met uw verslaafde dierbare, al moeilijk genoeg.

Verslaving is nog moeilijker aan te pakken bij patiënten die behalve verslaafd ook nog lijden aan een psychiatrische stoornis zoals psychose of PTSS. Blijf dus bescheiden in uw verwachtingen van het resultaat van welke aanpak dan ook.

Adviezen, vooroordelen en zwart-wit denken

Mits u dapper genoeg bent om het te vragen, of waarschijnlijk zelfs indien u niet vraagt, zullen mensen u hun adviezen geven en zelfs versluierde kritiek over het helpen van uw dierbare:
  Ander: "Hoe kon je dit laten gebeuren in je eigen huis?"
  Ander: “"Je moet hem eruit schoppen!"”
  Ander: "Je moet nu in actie komen anders is hij verslaafd voor het leven"
  Ander: "Maak je niet zo druk. Je hebt voor hetere vuren gestaan. Wees niet te beschermend."
  Ander: "Ach het is maar marihuana. Dat is een fase."
Helaas is er teveel zwart wit denken wanneer het gaat om mensen met een verslavingsprobleem.

Vooroordelen:
Familieleden krijgen in relatie met hun verslaafde dierbare te maken met vooroordelen uit hun omgeving en niet te vergeten hun eigen vooroordelen.

Vooroordeel 1:
Middelenmisbruik wordt veroorzaakt door een tekort aan normbesef karakter en is genetisch bepaald. Hoewel een gebruiker van alcohol of drugs aanvankelijk op te jeugdige leeftijd, uit nieuwsgierigheid of groepsdruk "kiest" te gebruiken. Misschien alcohol gebruikt om zijn onzekerheid of angst te onderdrukken, is de uiteindelijke verslaving en misbruik eerder als een ziekte te bestempelen en voor een ziekte kiest niemand.

Vooroordeel 2:
Ouders zijn machteloos kinderen te helpen hun gebruik terug te dringen. Ouders kunnen echter door het versterken van de momenten van soberheid, hun dierbare kinderen helpen minder te gebruiken en uiteindelijk stimuleren in behandeling te gaan.

Vooroordeel 3:
De weerstand van uw dierbare tegen verandering wijst op ontkenning en niet op een natuurlijke twijfel over verandering. Natuurlijk heeft het gebruik van middelen voordelen voor uw dierbare. Onzekerheden, angsten en stress worden onderdrukt door hun middelengebruik. Iedereen heeft een zekere hechting aan dagelijkse gewoonten en de gebruiker is gehecht aan zijn gebruiksritueel. Natuurlijk beseft ook de verslaafde, dat zijn gebruik teveel zijn leven bepaald. Tussen Scylla en Charibdis is het echter moeilijk een rechte koers te varen.

Vooroordeel 4:
Proberen uw dierbare te helpen, bevordert het misbruik van middelen: Dit wijst op over betrokkenheid van uw kant en dat is eigenlijk hem helpen te blijven gebruiken. Ouders krijgen vaak de boodschap dat liefde en vriendelijkheid naar hun middelen misbruikend kind het middelenmisbruik juist bevordert. Laat u zich niets op de mouw spelden. Liefde en vriendelijkheid zijn de krachtigste middelen verbetering te brengen in de verslaving van uw dierbare, mits op de juiste momenten(de momenten van soberheid of minimaal gebruik) gedeeld.

Vooroordeel 5:
De aanbevolen methode is "onthecht met liefde". (Het “Al Anon” programma) ofwel medewerking liefdevol afdwingen door een interventie. In dit kader is de enige optie u terugtrekken van uw dierbare voor uzelf zorgen en wachten tot uw dierbare volledig aan de grond zit. Er is echter geen bewijs dat uw dierbare in de steek laten, leidt tot een blijvende verandering.

Vooroordeel 6:
Uw dierbare dwingen tot een opname door een RM aan te vragen, zal hem niet helpen.
Echter.... Een gedwongen behandeling van verslaving is even succesvol als een vrijwillige behandeling.

Verzin een list

Naar wie moet u wel luisteren? Het is niet te zeggen wat het beste advies is. Wat bij de een helpt, helpt niet bij de ander. voorkom zwart-wit denken en probeer de subtiliteiten van uw dierbare te begrijpen en hoe hem of haar te helpen.

Maak een plan. Wanneer je een goed doordacht plan van aanpak hebt, is te voorspellen, dat het beter zal gaan dan wanneer er geen plan is. Mensen met opties voelen zich minder opgesloten en zijn eerder bereid te investeren in een dergelijk plan. Dit geldt voor u en ook voor uw dierbare.

Dus, wanneer u denkt over manieren om uw dierbare te helpen, doe dan ook uw huiswerk. Raadpleeg niet een maar meer personen. Laat u niet de les lezen door iemand die uw dierbare niet kent. Gun u de tijd die u nodig heeft om uit te zoeken wat er gaande is en uw opties te begrijpen. Wees geduldig met u-zelf, wees ook geduldig met uw partner en dierbare.

Hoe werkt de CRAFT benadering voor mijn dierbare verslaafde?

Wanneer ik het heb over het verslaafde familielid: partner, kind, vader, moeder dan noem ik ze in dit artikel universeel "uw dierbare" want dierbaar zijn ze.
Het grootste deel van de informatie die ik in dit artikel beschrijf heb ik gehaald van de website The 20 minute guide.com, de website Allies in Recovery (air) en uit het boek van John Meyers :"Een verslaving in huis".

De doelen van CRAFT:

 • Verminderen middelengebruik
 • Uw dierbare in behandeling krijgen
 • Uw welzijn verbeteren
Robert Meyer probeert naastbetrokkenen vooral te stimuleren, een niet veroordelende verbinding aan te gaan met hun verslaafde dierbare. Zie onderstaande tabel:

De CRAFT benadering legt de nadruk op:
- De aanname dat afhankelijkheid of verslaving aangeleerd is binnen een sociale context.
- De aanname dat waarnemingen, gedachten en gevoelens gedrag beïnvloeden.
- Verbetering van de familie relaties en vriendschappen met uw dierbare.
- het versterken van gezonde gewoonten, en het introduceren van nieuwe interesses.
- Aandacht voor het welzijn van u, de vader/moeder/broer/zus/partner/kind van de verslaafde.
- de gezinsleden leren gebruik te maken van effectieve communicatiemethodes.
- Hoe huiselijk geweld te voorkomen.

Daar waar de verslaving alles lijkt te bepalen, in uw relatie met uw dierbaar familielid, valt er een last van u af wanneer u stopt met pogen controle uit te oefen op het gebruik en verslaving van uw dierbare.

Wat u ook doet of wil bereiken;
wees bescheiden in uw doelen,
aanpak

Een belangrijke pijler van de CRAFT-methode is, dat mensen die afhankelijk zijn van middelen, een reden hebben deze middelen te gebruiken. Dat kan zijn om onzekerheid en angst te onderdrukken, slapeloosheid te bestrijden, stress niet te voelen, gebondenheid aan de scene, minder last te hebben van bijwerkingen van medicatie en vergeet niet de lichamelijke en psychologische afhankelijkheid.
Wanneer u de CRAFt-methode succesvol wil gaan toepassen is het analyseren en begrijpen van de reden om middelen te gebruiken, een belangrijke niet te missen klus. Hierbij probeert u te beantwoorden wanneer de kans op gebruik groter is en wanneer de behoefte aan gebruik minder is
Wanneer u beter begrijpt, wat de reden is van de verslaving, wanneer de kans op gebruik groter is en wanneer de kans op gebruik minimaal is, dan kunt u de nadruk gaan leggen op verbetering van de relatie en vriendschap met uw dierbare, het versterken van gezonde gewoonten, en het introduceren van nieuwe interesses.

U heeft informatie nodig over:
- Wat voorafgaat aan gebruik. Waar denkt u dierbare aan? wat is hij aan het doen? heeft hij geld?
- Waaraan u kunt zien dat uw dierbare gebruikt heeft?
- Waaraan u kunt zien welke drug of middel en hoeveel hij gebruikt heeft.
- Wat het gevolg is van het gebruik? is er hoofdpijn, misselijkheid?

Deze kennis is noodzakelijk omdat u voortaan op gebruik anders zult gaan reageren dan op niet gebruiken.

redenen, signalen en gevolgen van druggebruik:

Onderstaande links zijn slechts voorbeelden van informatie over gebruikte drugs. Natuurlijk zijn er veel meer drugs zoals cannabis , chrystal meth en MDMA. Hiervoor raad ik u de site van Trimbos drugs abc aan. Over een aantal verslavende middelen op deze site, kunt u info vinden door op onderstaande link te klikken.

Alcohol: bier wijn, cocktail sterke drank, jajem
Heroïne, Bruin
Cocaïne, Blow
GHB, liquid X.
Mephedrone of miauw miauw,

Nadat u de informatie over uw situatie en uw dierbare verzameld heeft, raden we u aan uw gevoel over wat het beste is, te vertrouwen. Zet uw schuldgevoelens en twijfels opzij. Vertrouw uzelf en vertrouw de kennis die u heeft over uw dierbare.

Actieve positieve betrokken samenwerking met uw dierbare familielid:

CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) richt zich op actieve positieve betrokken samenwerking met uw dierbare familielid. De methode is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering. Door zich deze andere omgangsvormen eigen te maken en consequent toe te passen, kunnen ouders en partners een verandering bewerkstelligen bij hun dierbare.

Belangrijk voor ouders partners en kinderen van verslaafden, is te beseffen dat zij het verschil kunnen maken door een veranderingsproces in gang te zetten. Uw streven is het tot stand brengen van een positieve interactie tussen u en uw dierbare en daarmee een verbetering van uw onderlinge relatie. Kleine veranderingen geven vertrouwen en leggen een fundament voor een duurzame substantiële verandering.

Wat werkt wel?

De belangrijkste CRAFT-strategie is, dat u actief aanmoedigend en betrokken blijft bij het positieve niet gebruikersgedrag van uw dierbare. Er blijft genoeg gedrag over dat u wil aanmoedigen.

De voordelen van aanmoediging:
- aanmoediging is voorspelbaarder dan bestraffing
- aanmoediging leidt niet tot vervelende gevoelens
- aanmoediging functioneert als een richtingaanwijzer voor hoe te handelen.
- Gerichte aanmoediging leidt tot een gerichte verandering van gedrag
- Aanmoediging voelt niet aan als manipulatie of dwang.

Aangetoond is dat wanneer u betrokken blijft bij uw dierbare dat u hem positief kunt beïnvloeden te veranderen. Tegelijkertijd kunt u voor uzelf blijven zorgen. De relatie tussen u en uw dierbare is een krachtig middel voor positieve verandering. Het is iets wat u onder controle heeft. U hoeft geen medewerking af te dwingen. U hoeft zich niet uit de relatie terug te trekken. U hoeft niet uzelf te verwaarlozen.

Oefen U in het opmerken, prijzen en belonen (reinforcing ofwel versterken) van constructief gedrag, het gedrag dat u vaker wil zien. Met name gedrag dat competitief is vergeleken met gebruikersgedrag; het gedrag waar u vanaf wil. Het ontwikkelen van gewoontes die tegenstrijdig zijn aan gebruik is een van de meest vanzelfsprekend effectieve manieren om duurzame positieve verandering te bewerkstelligen.

Versterken positief gedrag:

U beloont of versterkt actief positief gedrag: nuchter zijn en aantoonbaar minder gebruik; gedrag wat u vaker zou willen zien.
Het gaat er om de relatie met uw verslaafde dierbare te verbeteren. Dat kan door positieve stimulansen te geven aan uw dierbare alléén op momenten dat hij niet gebruikt.

Wanneer uw dierbare niet gebruikt:
Wanneer u de momenten herkent dat uw dierbare niet gebruikt, probeert u een verbinding te leggen met kleine aanmoedigingen. “Je ziet er goed uit. Je ogen staan helder”. Een schouderklop. "Ik ben blij dat je niet gebruikt hebt". Wil je samen met mij naar de winkel om kleding te kopen? Zet een kop koffie. Kook wat lekkers. Ruim samen zijn kamer op. U beloont het nuchter zijn.

Wanneer uw dierbare gebruikt:
- Verwijdert u beloningen
- U trekt zich terug uit contact.
- U maakt geen eten voor hem klaar.
- U doet zijn was niet.
- U staat de gevolgen van gebruik toe. Bijvoorbeeld door hen niet te wekken wanneer ze hun roes uitslapen. Wanneer ze daardoor te laat zijn op een voor hun belangrijke afspraak is dat het natuurlijk gevolg van hun gebruik. Er moet een reden zijn gebruik te stoppen of te verminderen en een natuurlijk gevolg van gebruik is zo’n reden.

Denk aan het dilemma van de tuinman:
Een tuinman wil een gezonde tuin waarin zijn planten goed groeien en het onkruid weinig kans heeft. Alle planten hebben water nodig. Wanneer de tuinman alle planten gelijk van water voorziet zal het onkruid harder groeien en zal de opbrengst van de planten die hij wil geringer zijn.
De tuinman lost dit op door alleen die planten water te geven die hij in de tuin wil hebben.

U vangt meer vliegen met honing dan met azijn.
Uw dierbare zal eerder luisteren naar vriendelijke liefdevolle toon en woorden dan naar kritiek. Dat is door onderzoek bewezen.

Oefening baart kunst en verandering van spijs doet eten
U gedrag veranderen is moeilijk maar blijf voor ogen houden dat u moet blijven proberen en oefenen. Wees geduldig met jezelf en bedenk hoeveel u reeds geïnvesteerd hebt in het tot stand brengen van een verandering van het gebruik van uw dierbare. Waarom dan niet een andere benadering proberen.

Je krijgt eerder een kip door het ei uit te broeden dan door het kapot te slaan.
Wees geduldig met jezelf. Verandering gebeurt zelden van het ene op het andere moment. Het gaat om kleine stapjes, kleine verbeteringen in de zorg voor jezelf en uw dierbare. Het is normaal dat u zich soms kwaad voelt, angstig, ontmoedigd en wanhopig en met tegenzin een andere manier uitprobeert.

U weet dat ultimatums niet helpen. omdat u ze niet waar kunt maken
Ultimatums zijn verschrikkelijk om te geven en verschrikkelijk om te ontvangen. Vaak is een ultimatum niet billijk en moeilijk waar te maken/

I get by with a little help
U probeert uw hulptroepen uit te breiden, zodat u zich sterker voelt. U kunt daartoe een training in de CRAFT benadering volgen. In Nederland bieden meerdere instellingen voor verslavingszorg de CRAFT-methode voor familieleden aan:

- Iriszorg in: Arnhem, Ede, Nijmegen, Tiel en Doetinchem
- Jellinek in: Amsterdam en Hilversum
- Ready For Change in Rotterdam

Wie het Engels geen bezwaar vindt raad ik de zeer uitgebreide website Allies in Recovery aan.
U vindt er 17 oefen video's, podcasts. U kunt online vragen stellen aan experts in het werken met verslaafden. U kunt ervaringen uitwisselen met andere naastbetrokkenen. U vindt er vele tips over hoe u voor u zelf kunt zorgen en een schat aan hulpbronnen.
Om volledig gebruik te maken van Allies in Recovery dient u lid te worden. Het lidmaatschap van Allies in Recovery(AIR) kost $7,- per maand. Gun u zelf dit lidmaatschap.
In de introductie video hieronder, legt Dominique Simon Levine, de oprichter van Allies in Recovery uitgebreid uit wat Allies in Recovery(bondgenoten in herstel) inhoudt. De video heb ik in zoveel mogelijk aspecten vertaald. De video duurt ongeveer 18 minuten.


De originele video vindt u op
An Introduction to Allies in Recovery.
Onderaan dit artikel vindt u een overzicht van de hulpvideo's die Allies in Recovery vrij beschikbaar stelt vi\a Youtube. Echter pas wanneer u lid bent van Allies in Recovery kunt u alle video's bekijken.

Dilemma's en ambivalenties van het veranderen
Soms is veranderen voor uw dierbare zinvol, de andere keer niet. Hij kan de ene dag redenen voor verandering hebben (groen licht); en de volgende dag betoogt hij tegen verandering (rood licht). Deze verschuiving in de motivatie is normaal. Zo werkt ambivalentie in elke vorm van verandering.

Waarom zou uw dierbare zich ambivalent voelen wanneer de nadelen van zijn gedrag zo duidelijk zijn? De verandering waarop u hoopt kan natuurlijk voordelen hebben voor uw dierbare, maar vergeet niet, uw dierbare voelt baat bij het gebruik van middelen. Hij of zij krijgt iets terug door het gebruik van middelen. Het gevolg hiervan is, dat alles bij het oude houden en drugs blijven gebruiken, ook zinvol is. een dilemma.

Het veranderen van dat gedrag vereist het leren van en vervangen door nieuw gedrag. Dat is een flinke en moeilijke klus.

Verandering kan worden beschouwd als een kosten baten analyse: Luisterend naar de volgende innerlijke conversatie, kunnen er redenen om te veranderen en niet te veranderen zijn:

IK. "Ik wil een betere gezondheid maar ik voel me in sociale interacties niet op mijn gemak en daarom ga ik niet graag naar de sportschool."

IK. "Daarentegen geeft de sportschool mij meer energie die ik weer thuis goed kan gebruiken. De arts zal blij zijn dat ik gezonder leef. Ik zal een beter gevoel over mezelf hebben en tegelijkertijd ervaren hoezeer ik uit vorm ben geraakt. Ik vind de sportschool eigenlijk te duur. "

Dit is ambivalentie. U wil tegelijkertijd twee richtingen inslaan. Als u goed luistert, kunt u ambivalentie van uw dierbare horen in de manier waarop hij praat over zijn ervaringen en beslissingen. Probeer zijn redenen voor niet veranderen en tegelijkertijd redenen tot het veranderen, te begrijpen. Bijt niet -hoe aanlokkelijk ook, in het lokaas met uw dierbare te argumenteren over zijn ambivalentie. Wanneer u hem probeert te overtuigen van uw gelijk, daagt u hem slechts uit zijn redenen om niet te veranderen te verdedigen. Probeer hem niet te overbluffen en niet verwijtend tegemoet te treden. Wanneer hij roept: " ik wil niet veranderen", dient u dit te beschouwen als een rood licht: een stoplicht. Voor een rood licht stop je. Dat doet u ook wanneer uw dierbare een rood licht laat zien. U stopt het gesprek.

Bekende rode lichten van uw dierbare kunnen zijn:
 • Verwijten maken, de schuld buiten zichzelf leggen.
 • De discussie aangaan
 • Intimidatie
 • Dreigen(Ik ga stelen)
 • Om geld vragen
 • Boos worden
 • Humeur expliciet tonen: Ik ben depressief, gaan huilen
 • Is duidelijk onder invloed van alcohol of drugs
Het is niet altijd makkelijk.
U wil graag belonen voor niet gebruik en beloningen weghalen bij gebruik. Het kan echter heel moeilijk zijn de momenten te herkennen wanneer uw dierbare niet gebruikt. Vooral wanneer het lijkt dat hij 24/7 gebruikt. Echter ook veelvuldig gebruik wordt onderbroken door perioden van niet gebruik of heel weinig gebruik. Soms doen veelgebruikers het rustig aan. Dat kan omdat zij niet aan hun drugs kunnen komen, te weinig geld hebben of gewoon nuchter willen zijn omdat zij hun reclasseringsfunctionaris moeten bezoeken of het niet voor zichzelf willen verknoeien wanneer zij voor moeten komen bij de rechtbank. Soms moet je de grens trekken tussen veel en weinig gebruik. Tussen zichtbaar en niet zichtbaar gebruik Zeker wanneer het bijna onmogelijk is een moment te vinden dat er helemaal niet gebruikt wordt.

Het belang van communicatiestrategieën
Goede communicatie start met het overkoepelende doel in contact met elkaar blijven. Mensen met een verslavingsprobleem voelen zich geïsoleerd en afgesneden van de wereld om hen heen. Ze voelen zich alleen. Drugs bieden een verlichting van hun lijden. Drugsgebruik is echter ook een oorzaak dat zij zich geïsoleerd zijn gaan voelen. Zij zitten in een vicieuze cirkel. Een band hebben met iemand is een basis menselijke behoefte.
Met CRAFTprobeert u uw dierbare weer geborgenheid te geven. Dat doet u door te luisteren naar wat uw dierbare zegt, begrip en compassie te tonen. Uw dierbare wordt daardoor de gelegenheid geboden zich te realiseren hoe goed het voelt deel te zijn van en een verbinding te hebben met een ander of met een gemeenschap. Dit zonder dat alcohol of drugs in het spel zijn. Het kost niets.

luisteren, aanbieden, valideren en empathie.
Bij luisteren is van belang dat u uw dierbare laat horen dat je vragen en bedoelingen doorgrondt. Dat doe je door hardop te herhalen wat er tegen je gezegd wordt. Dat kan een letterlijke herhaling zijn van wat de ander gezegd heeft. Je kunt ook een beredeneerde gok of constatering doen naar wat de ander eigenlijk bedoelt maar nog niet hardop gezegd heeft, zelfs misschien nog niet heeft durven denken.
Voordat u vragen stelt, vraagt u toestemming. Daarmee bewerkstelligt u dat de ander zich open stelt. De vragen die u stelt moeten vooral open vragen zijn. Dat zijn vragen die uw dierbare niet zonder meer met ja of nee kan beantwoorden. Voorbeelden van deze vragen zijn; "Wat maakt dat je met gebruiken wil minderen?" Wat zou je willen doen in plaats van gebruiken?"

Laat blijken dat U elke positieve opmerking of handeling opmerkt en waardeert. "Dat vindt ik leuk om te horen."
"fijn dat je probeert dingen te veranderen."
" Geweldig om die kant van jou te ontdekken."

Wanneer u vermijdt te redetwisten met uw dierbare over zijn ambivalentie geeft u hem de ruimte na te denken over zijn redenen te veranderen. In plaats van de strijd aangaan met ambivalentie kunt u uw dierbare bedaard proberen te gidsen met uw communicatie en gedragsstrategieën en zo de balans een zetje naar de positieve kant geven.

Geduld komt goed van pas! Toon compassie door u dierbare te laten weten dat u zijn gevoel gehoord heeft.

Geef toe dat u deel bent van het probleem. "Ik weet dat ik degene ben die zich meer zorgen maakt dan jij". "Ik was degene die had moeten ingrijpen, toen je onterecht beschuldigd werd. Maar toch vindt ik dat je moet uitkomen met je geld en dat je een dagactiviteit moet hebben."

Wees kort, specifiek en positief.

Begin met een ik standpunt in plaats vanuit een jij standpunt: "Ik zou het fijn vinden dat.. ipv "Jij moet dit en jij moet dat"

biedt hulp aan.

Luister reflectief

Hoe krijgt u uw dierbare in behandeling?

 • Zorg voor een gedetailleerd behandelplan: Positief gedrag versterken door: een aai over de bol, een compliment. Gebruikersgedrag tegengaan door beloningen te verwijderen: bijvoorbeeld een maaltijd, uw aanwezigheid
 • Maak van de zeldzame gelegenheid gebruik: Wanneer de verslaafde een wens doet zoals, "Het zou fijn zijn als ik een baan had". "Ik zou een normaal leven willen leden". "Ik ben depressief". Op dit soort momenten kunt u behandeling voorstellen. De rest van de tijd vestigt u daar de aandacht niet op.
 • Maak gebruik van verandertaal, wensen en dips
 • Plan gesprekken."Laatst had je het over de wens dat je het fijn zou vinden werk te hebben. Ik heb deze mogelijkheden van behandeling voor je uitgezocht.Welke zou je willen kiezen""Je hoeft niet de hele lijst af te werken. Pak er een stukje uit en begin klein met een stap." Meer interventie is er op dat moment niet nodig. Bij een afwijzing, zegt u. "Dat is o.k. Ik waardeer het dat je naar me heb willen luisteren. We praten een andere keer verder."
 • Doe een verzoek.
Zorg goed voor u zelf
De CRAFT benadering onderscheidt zich van andere methodes door speciaal aandacht te schenken aan het welzijn van u de vader/moeder/broer/zus/partner/kind van de verslaafde.

Veiligheid is prioriteit
Een belangrijk advies is vooral uw veiligheid en de veiligheid van uw gezin altijd voorop te stellen. Wanneer uw dierbare fysiek agressief is naar uw gezin of uzelf, dient u hiervoor onmiddellijk professionele hulp in te schakelen. Dit kunt u niet alleen aan.
Het tweede belangrijke advies is, dat u goed voor uw gezin en uzelf zorgt. Zorg voor voldoende "quality time" Denk regelmatig na over uw situatie, wensen, dromen en verlangens. Schrijf erover en praat erover met anderen. Vraag adviezen aan anderen die in hetzelfde schuitje zitten. Dat kan een "al anon" groep zijn of een website zoals Allies in Recovery.
Mocht u door de omstandigheden met uw dierbaar familielid, niet in staat zijn, goed voor u zelf en u gezin te zorgen en baten de adviezen in dit artikel niet, roep dan de hulp in van een therapeut.

Wat doe ik wanneer ik last heb van negatieve gevoelens?
Zet negatieve gedachten en teleurstellingen zoveel mogelijk opzij. Het heeft geen zin om te piekeren over de dingen die u in het verleden misschien niet goed heeft gedaan.
Accepteer dat veranderen niet makkelijk is maar mogelijk. en bedenk dat je altijd opnieuw mag proberen wanneer het niet meteen lukt.
Hanteer bij negatieve gevoelens de volgende strategie:
 • stap 1. Wat voel ik?
 • stap 2. Wat veroorzaakt mijn gevoel?
 • stap 3. Wat geeft gewicht aan deze gedachte?
 • stap 4. Hoe raak ik van dat gevoel af?
 • stap 5. Welk alternatief heb ik voor een naar gevoel?
Houd de relatie met uw verslaafde dierbare veilig:
 • Herken de stoplichten en rijdt er niet doorheen.
 • Leer de-escalerend praten
 • Zorg voor een veiligheidsplan
 • Verlaat de woning
 • Houdt sleutels en autosleutels bij de hand
 • Weet waar u heen gaat
 • Zorg dat er in de woning een kamer is die u kunt afsluiten

Wat werkt niet?

Enabling werkt contraproductief
Verdoezelen of excuses maken voor de drugsgebruiker, of de negatieve gevolgen van hun gedrag wegnemen. Dit wordt in de Engelse literatuur "enabling" (in de gelegenheid stellen), genoemd en werkt contraproductief.
Enabling is op een zodanige manier handelen dat u gebruikersgedrag versterkt of ondersteunt. Een bekend voorbeeld is naar het werk van uw dierbare bellen om hem ziek te melden terwijl hij laveloos op bed ligt. Een ander bekend voorbeeld is de verslaafde dierbare geld geven wanneer ze zonder zitten, terwijl u weet dat er drugs voor worden gekocht. U doet dit bijvoorbeeld om onenigheid te voorkomen of omdat u niet wil dat uw dierbare lijdt. Echter tegelijkertijd ontneemt u uw dierbare daarmee de kans dat hij of zij geconfronteerd wordt met... en leert van de gevolgen van zijn keuze voor druggebruik.

Als partner, vader/moeder/kind/broer vermijdt u:
 • straffen, dreigen, omkopen of preken,
 • emotionele kwesties
 • schuldgevoelens en dwang zijn redenen drugs te gebruiken.
 • Hun verantwoordelijkheden overnemen, waardoor ze geen gevoel van belang of waardigheid hebben.
 • Ruzie met de persoon als ze high zijn.
 • Drugs nemen met de drugsgebruiker.
U heeft ongetwijfeld geprobeerd over verandering te praten met uw dierbare, gesmeekt, geschreeuwd en aan het slot van het liedje vloog hij weer uit de bocht door kwaad weg te lopen of reageerde agressief en gebeurde er niets
Tegen zijn ambivalentie ingaan door hem de les te lezen of te proberen van uw gelijk te overtuigen, is hetzelfde als hem ontlokken, zijn redenen om niet te veranderen te verdedigen. Als u reageert op
"Ik wil niet veranderen" (rood licht) door argumenten aan te voeren, of door machteloos schreeuwen of door een
lezing, dan kunt u waarschijnlijk een defensieve respons verwachten in de vorm van schreeuwen, de rug toekeren of een dichtslaande deur.

Belangrijk voor ouders en partners van verslaafden is te beseffen dat zij het verschil kunnen maken door een veranderingsproces in gang te zetten. uw streven is het tot stand brengen van een positieve interactie tussen u en uw dierbare en daarmee een verbetering van uw onderlinge relatie. Kleine veranderingen geven vertrouwen en leggen een fundament voor een duurzame substantiële verandering.

Moet mijn dierbare zich voor altijd onthouden van alle gebruik?

Het antwoord hierop kan zijn, dat dit niet noodzakelijk is. De literatuur over het verminderen van alcoholgebruik, stelt dat voor sommigen mensen voor wie het gebruik nog niet een alles overheersend patroon van misbruik is, matiging van hun gebruik een haalbaar doel kan zijn.

Wanneer uw dierbare denkt dat dit voor hem het geval is en wil proberen te matigen, dan kunt u dit met hem proberen.

Werkt matiging?
Misschien denkt u: "Ja daaag, dat leidt tot niets" en misschien heeft u hierin ook gelijk. Het kan ook zijn dat u overweegt mee te gaan in het voornemen van uw dierbare.

Waarom? a. Het kan inderdaad werken. b. Wanneer het niet werkt, realiseert uw dierbare zich wellicht dat zijn probleem met alcohol of drugs veel groter is dan hij ooit gedacht heeft. Die laatste gedachten zijn goede gedachten voor uw dierbare om te beseffen. Het proberen van matiging kan tot deze gedachten leiden.

Matiging is het bewust begrenzen van alcohol of drugsgebruik. Het onderzoek naar alcoholverslaving leert dat matiging kan werken bij degenen die een kleiner verslavingsprobleem hebben. Waar de grens is tussen een ernstig en minder ernstig verslavingsprobleem is echter niet duidelijk. Het is afhankelijk van de hoeveelheid die uw dierbare gebruikt, de context waarin hij drinkt, zijn conditie en de redenen voor zijn gebruik.

Voor iedereen die de grens van misbruik is overschreden en voor wie clean blijven de enige mogelijkheid is om hun probleem op te lossen, en waarschijnlijk al in een eerder stadium, geprobeerd hebben te matigen, geldt, dat je kunt overwegen zelfs dan hen een korte tijd te ondersteunen bij hun besluit te matigen.

Hoe te helpen bij matigen?
- Spreek een begrensde periode af. bijvoorbeeld een half jaar.
- Spreek een hoeveelheid per dag af bijvoorbeeld 1 standaard glas of een joint.
- Spreek af dat uw dierbare dagelijks bijhoudt hoeveel hij gebruikt, waarom hij gebruikt en wanneer hij gebruikt.
- Wanneer uw dierbare zijn doel haalt, biedt hem gezelschap, een activiteit.
- Wanneer u vermoedt dat u dierbare meer gebruikt dan afgesproken, ontzeg hem uw gezelschap, kook niet voor hem en doe niets voor en met hem.
- Wanneer na een half jaar het doel niet gehaald is. Stel de limiet op totaal clean blijven en wijs u dierbare op de mogelijkheden in behandeling te gaan en ga door met het onthouden van uw gezelschap, kook niet voor hem doe de was niet.

Samenvattend:

De doelen van CRAFT zijn:
 • Verminderen middelengebruik. Dat doet u door uw aandacht en contact met uw dierbare te concentreren op de lichtpunten. Wanneer uw dierbare niet gebruikt of heel weinig gebruikt geeft u complimenten, maakt u het gezellig, geeft u een klein cadeau maakt iets wat hij lekker vindt enfin de mogelijkheden zijn eindeloos. Wanneer uw dierbare gebruikt, trekt u zich terug uit het contact, verwijdert beloningen en laat de natuurlijke consequenties van onder invloed zijn gebeuren. Bel bijvoorbeeld niet diens werk met een smoes omdat uw dierbare laveloos op bed ligt, geef geen geld omdat hij zegt in de problemen te zitten.
 • Uw dierbare in behandeling krijgen: Dat doet u door een gedetailleerd behandelplan te maken. Met daarin de mogelijkheden voor behandeling, maatschappelijke ondersteuning en begeleid wonen. Gebruik de schaarse momenten dat de lichten op groen staan en uw dierbare niet onder invloed is. om hem/haar te verwijzen naar de mogelijkheden van de hulpverlening. Houdt het vooral zo duidelijk en kort mogelijk en laat u bij weerstand ( De lichten kleuren van groen naar oranje naar rood), niet verleiden tot argumenteren, boos worden enfin u weet wel wat er gebeurt wanneer uw dierbare uw druk te groot vindt worden. U stopt het gesprek.
 • Uw welzijn verbeteren: Zorg op de eerste plaats voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw gezin. Pas wanneer uw veiligheid gegarandeerd is kunt u de CRAFT benadering toepassen. Er zullen vele mislukkingen en tegenslagen volgen ondanks de CRAFT benadering. Negatieve gevoelens kunnen in de weg zitten, volg dan de adviezen op hoe om te gaan met negatieve gevoelens of zoek steun door een vraag te stellen op een website zoals Allies in Recovery. Wanneer het u niet lukt de CRAFT benadering toe te passen om welke reden dan ook, denk dan ernstig na of professionele ondersteuning nodig heeft van een therapeut. Tot slot: Dominique Simone Levine(Allies in Recovery) en de schepper van CRAFT Robert J. Meyers, die beiden van zeer ver kwamen en hun afhankelijkheid overwonnen of in ieder geval een modus vivendi vonden, stellen: "CRAFT is geen rocket science.".Wanneer u door veel oefenen zich de CRAFT benadering en communicatiestrategieën eigen maakt, zal het uw leven met uw dierbare verslaafde een stuk aangenamer maken en de kans dat hij of zij uiteindelijk kiest voor behandeling en soberheid, aanzienlijk vergroten.
Literatuur:
Meyers, R.J. (2012).Een verslaving in huis.Houten,Nederland, Bohn Stafleu van Loghum.
Arthurs, Sara. (Sep 23rd, 2016). Psychologist advises ‘different ways to interact. The Courier
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. <2018)Washington, DC, American Psychiatric Association page 541.

Aanbevolen websites:
Allies in Recovery.net
American Psychological Association: Community Reinforcement and Family Training (CRAFT)
Hoeveel mensen in Nederland zijn verslaafd en hoeveel zijn er in behandeling?
The 20 minute guide.com

Video's:
An Introduction to Allies in Recovery
introductie website: Allies in Recovery
Allies in Recovery: What's Going on When Your Loved One Uses
Allies in Recovery: How to Talk to Your Loved One
Allies in Recovery: How Do I Care for Myself When Negative Feelings Get in the Way?
Allies in Recovery: Catch Your Loved One Being Sober
Allies in Recovery: How Do I Get My Loved One into Treatments