Van verleidingen naar verandering

Wat belet jou je goede voornemens uit te voeren?
Hoewel mensen gewoontedieren zijn en neigen alles bij het oude te laten wil iedereen ook veranderen. De een wil gezonder leven en de ander een nieuwe baan. Zo heeft iedereen wel een wens iets te veranderen. Vaak blijft het slechts bij een begin tot verandering of zelfs bij een voornemen. Dat komt omdat er bij verandering wilskracht nodig is, ik-sterkte en nog een heleboel andere dingen. Quote Lewis Carol
Margriet Sitskoorn (2015) heeft een zelfhulpboek geschreven wat je kan helpen je "ik" te versterken. Zij benadrukt het belang van een sterk ik voor succes in je leven. Zij verwijst hierbij naar het onderzoek van Walter Mischel, Stanford University,U.S.
In de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw bood Mischel kinderen, in de kleuterleeftijd, snoep naar keuze aan met de mededeling:
‘Ik ga heel even weg en als het je lukt om de marshmallow of het koekje niet op te eten, dan krijg je er wanneer ik terugkom 2. Wanneer het wachten je te lang duurt druk je op de bel en dan kom ik meteen maar dan krijg je maar een marshmallow’.

Sommige kinderen bleken in staat langer dan een kwartier te wachten. Andere kinderen aten hun snoep al na enkele minuten. Mischel volgde deze kinderen tot hun 32e levensjaar. Het bleek dat kinderen die langer dan 15 minuten konden wachten later aanzienlijk meer succes hadden met studeren, meer tevreden waren in hun beroep en huwelijk, minder overgewicht ontwikkelden en minder afhankelijk werden van medicijnen en opiaten.
Het kunnen uitstellen van snoep werd gezien als een aanwijzing voor het bezitten van vaardigheden, zoals vooruitdenken, flexibiliteit, aandacht richten, emotieregulatie en zelfbeheersing. Tegenwoordig, schat men de voorspellende waarde, voor succes in het latere leven, van deze zogenaamde executieve vaardigheden als hoger in dan de voorspellende waarde van intelligentietests. Diamond, A., & Lee, K. (2011).
Intermezzo:
Helen Keller werd toen zij 18 maanden oud was doof en blind maar slaagde er in 10 boeken te schrijven en een universitaire studie af te ronden. Misschien hebben ze een van haar boeken in jullie bibliotheek: Helen Keller, Mijn levensgeschiedenis (2006)
“When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one, which has been opened for us.”
– Helen Keller.

Walter Mischel (2013) benadrukt, dat zijn experiment, geen bewijs is dat sommige kinderen van nature in de wieg zijn gelegd voor succes en anderen van nature gedoemd tot falen. Het wel of niet kunnen vooruitdenken, flexibel zijn, je concentreren, je gevoelens en impulsen de baas zijn, is volgens hem ook afhankelijk van omstandigheden en activiteiten. Wanneer je traint in vooruitdenken, zelfbeheersing etc. en de omstandigheden van je training optimaliseert kun je de loop van je leven veranderen. Het bleek bijvoorbeeld, dat wanneer hij kinderen die slecht konden uitstellen, instrueerde, zich voor te stellen dat het snoep slechts een plaatje was, deze kinderen wel een kwartier en langer konden uitstellen.

Verleidingen en MIVO-wereld, staan verandering in de weg
Margriet Sitskoorn stelt dat iedereen bloot staat aan verleidingen, die onze lange termijn doelen ondermijnen. Daarbij kun je denken aan verleidingen zoals: snoep, chocola, koopjes, casual seks, alcohol, drugs, gokken, etc. Ook Walter Mischel was kwetsbaar voor verleidingen. Hij rookte aanvankelijk drie pakjes sigaretten per dag.
Deze verleidingen prikkelen – volgens het model van Paul Maclean – het oudste deel van ons brein: het reptielenbrein waar de reflexen aangestuurd worden.

Paul MacLean ontwikkelde begin jaren zestig het model van het "drievoudige brein" ("triune brain"). Het menselijk brein is volgens dit model in de loop van miljoenen jaren geëvolueerd. Het reptielenbrein is het oudste deel van ons brein. Daarna is het limbisch systeem tot stand gekomen en vervolgens de neocortex.

- Overzicht hersenen,
- reptielenbrein
- limbisch systeem
- neo cortex
Het reptielenbrein van de menselijke hersenen wordt gevormd door de medulla oblongata, de pons, mesencephalon en het cerebellum Het reptielenbrein stuurt belangrijke levensfuncties zoals temperatuur, hartslag, ademhaling, bloeddruk, reflexen, de slaap-waakcyclus, pupilgrootte, evenwicht, huilen, plassen, kauwen, slikken, proeven, vorming van speeksel, overgeven en spijsvertering. Het cerebellum regelt nauwkeurigheid van bewegingen, zorgt voor kennisverwerving en verwerking en reguleert van angst- en plezier reacties.
Achter het denkconcept van het reptielenbrein, schuilt de veronderstelling dat ons gedrag voor een deel reflexmatig tot stand komt. Een bekende reflex is de zogenaamde fight/flight response. Geconfronteerd met een gevaarlijke situatie reageert een organisme met vechten of vluchten. Ook verbinding zoeken met een partner kan voor een deel gerekend worden tot een natuurlijke response of het zoeken en consumeren naar onderdak en voedsel. Allemaal gedrag dat aangestuurd wordt door het reptielenbrein.

Het limbisch systeem wordt gevormd door de hypothalamus, hippocampus en amygdala en is betrokken bij emotie, motivatie, genot, en het formeren van herinneringen.

De neo cortex bestaat uit twee hersenhelften die verantwoordelijk worden geacht voor taalvaardigheid, abstract redeneren, voorstellingsvermogen, bewustzijn en het bewust sturen van bewegingen. De neo cortex is betrokken bij de zogenaamde executieve vaardigheden, zoals vooruitdenken, flexibiliteit, aandacht richten, emotieregulatie en zelfbeheersing.

Tegenwoordig wordt dit evolutionaire model van Maclean betwijfeld. Aangetoond is bijvoorbeeld dat reptielen zoals een krokodil wel degelijk beschikken over een cortex. De term reptielenbrein kunnen we daarom loskoppelen van zijn evolutionaire context.


MIVO-wereld
Wij leven in een MIVO-wereld: een meerduidige, ingewikkelde veranderlijke en onzekere wereld. Reclame speelt voortdurend in op verlangens van het reptielenbrein. Wij willen erbij horen, niets missen, aantrekkelijk zijn en voor korte-termijn-plezier gaan.
Sitskoorn noemt dit het dilemma van KorteTermijnFijn versus LangeTermijnPijn. Immers voor drugs bezwijken is slechts even fijn, maar de schulden op de lange termijn zijn vooral heel pijnlijk door de stress wanneer de deurwaarder op de stoep staat of erger.
Het is daarom niet verwonderlijk dat vaardigheden zoals kalmte, concentratie, vooruitdenken, zelfbeheersing, flexibiliteit en emotionele intelligentie ons verder, kunnen brengen, dan vaardigheden die een IQ test meet: ruimtelijk inzicht, rekenen, algemene ontwikkeling, geheugen etc:
Echter ook kalmte en concentratie, zelfbeheersing en vooruitdenken zijn niet voldoende om te veranderen. en je doelen te bereiken.
Om door jouw gewenste, doelen en waarden en een succesvol bestaan op te bouwen dien je omstandigheden te scheppen om vaardigheden zoals zoals vooruitdenken, flexibiliteit, aandacht richten, emotieregulatie, en zelfbeheersing te optimaliseren en te blijven trainen.
Bedenk dat je huidige leven niet alleen een gevolg is van oorzaken is maar ook een gevolg van keuzes die je elke dag maakt. Maak je telkens opnieuw keuzes die je gewend bent of ga je voor keuzes waaraan je nog niet gewend bent.

Executieve vaardigheden:
Alhoewel er een sterke niet te onderschatten invloed uitgaat van het reptielenbrein, bieden sterke executieve vaardigheden zoals vooraf de gevolgen van keuzes afwegen of het vermogen je aandacht op iets anders te richten. de mogelijkheid, natuurlijke reflexen te onderdrukken, te heroverwegen of in het geheel niet uit te voeren.
Verder is het zo dat iemand met minder executieve vaardigheden, executieve vaardigheden kan ontwikkelen.
De executieve vaardigheden kunnen ongeacht leeftijd verder ontwikkelen. Gebleken is dat het trainen van deze vaardigheden ook leidt tot aantoonbare veranderingen in de prefrontale cortex. Dit betekent dat de omstandigheden waarin we verkeren en de ervaringen die we (herhaaldelijk) opdoen ook op volwassen leeftijd, grote invloed hebben op de vorm en functie van dit deel van ons brein.

Een manier om aan de invloed van het reptielenbrein te ontkomen is door het volgen van het EFFECT programma.

Het EFFECT programma
Je kunt vooruitdenken, flexibiliteit aandacht richten, emotieregulatie, en zelfbeheersing trainen door het EFFECT-programma: dit zijn 6 goede gewoontes waarvan onderzoek heeft aangetoond dat ze helpen executieve vaardigheden te verbeteren.

1. Enriched Environment – verrijk je omgeving!
Daag jezelf uit door regelmatig nieuwe dingen te leren, nieuwe plekken te bezoeken en nieuwe mensen te leren kennen. Zie het maar als mentale fitness. Wie te weinig beweegt gaat fysiek achteruit. Wie te weinig mentaal beweegt gaat mentaal achteruit. Dus wil je al jaren een boek lezen, leren boksen, Spaans taal leren of een muziekinstrument leren bespelen, Of… zoals Ra Paulette zonder enig diploma, in Nieuw Mexico de mooiste grotten uithakken en voorzien van zelfbedachte muursculpturen? Maak je brein wakker.

Stel je brein op zijn gemak door regelmatig jezelf toe te spreken "Dat heb ik goed gedaan. Nu verdien ik een beloning. Die beloning neem ik nu omdat ik net mijn yoga oefeningen gedaan heb." Zoek mensen die je een positieve stimulans geven of inspireren.

2. Flow Focus – Geef richting aan het groeivermogen van je brein
Groeien kan twee kanten op: ‘wat je aandacht geeft groeit’. Wie veel tijd besteedt aan mopperen en zeuren wordt steeds beter in mopperen en zeuren. Wie regelmatig een dankbaarheidsdagboek bijhoudt krijgt langzaam maar zeker een ‘dankbaar brein’ (en is waarschijnlijk gelukkiger dan iemand met een mopper-brein). En dit geldt ook voor piano spelen, nieuwe mensen leren kennen, boksen, mediteren, schrijven, schilderen of wat je maar belangrijk vindt. Doe één ding tegelijk. Tussen activiteiten schakelen kost breincapaciteit. En verhoogt stress. Zenmeesters zeggen: ‘als we eten dan eten we, als we lopen, dan lopen we en als we slapen dan slapen we’.

3. Fixed night pattern – regelmaat in nachtrust
Na nachtrust ben je fitter, omdat je CEO-brein beter functioneert. Je werkgeheugen werkt sneller.

Tips voor verbetering nachtrust:

Alles heeft voorbereiding nodig ook nachtrust. nachtrust, doe je door, na 22 uur verleidingen zoals bezoek, eten, muziek, drank, drugs, telefoon, TV en computer activiteiten te staken, altijd even warm douchen, een korte meditatie of een blokje om voor het naar bed gaan.Een vaste tijd om naar bed te gaan bijvoorbeeld 23:00 uur.
Slaap je niet. Mediteer dan in bed en vooral blijf in bed. Weersta de verleiding te roken of i.d.
Een fit brein is nodig voor vooruitdenken, aandacht richten, emotieregulatie, zelfbeheersing en de wilskracht op tijd ‘nee’ te zeggen tegen verleidingen zoals drank, drugs, telefoon, TV en computeractiviteiten en uit de vicieuze cirkel te blijven.
- Nachtrust minimaal 6 uur.
- Doe een kort middagdutje (10 – 20 min.)
- Sport regelmatig, maar liefst niet te laat op de avond
- Zorg voor een stille, koele en donkere kamer waarin je rust.
- Gebruik de kamer waar je uitrust, voor rust en intimiteit.
- Tv, muziek, bezoek administratie spel zijn voor de huiskamer.

4. Exercise – Vorm en versterk je hersenen
Regelmatig sporten en bewegen is goed is voor je brein. Zelfs wanneer je de zeventig gepasseerd bent. Met name duurtraining( Dagelijks drie kwartier in hoog tempo wandelen en aerobic blijken te leiden tot een betere doorbloeding van de frontale hersenschors en de hippocampus. Dit werkte zowel bij pré-adolescenten als bij inactieve 70 jarigen.
Kramer cs(1999) vonden dat het mogelijk was, ouderen die dagelijks drie kwartier in een stevig tempo wandelden, niet alleen een betere conditie te bezorgen maar dat ook hun cognitieve cognitieve functies zoals taak omschakeling, stoppen en selectieve aandacht te laten verbeteren. Volgens Kramer toont dat aan, dat ook het brein van ouderen over een duidelijke plasticiteit beschikt en dat een vermindering van cognitieve functies een halt toegeroepen kan worden. cognitieve functies zoals geheugen en inhibitie kunnen ook bij 70 jarigen verbeteren.Met de inhibitie doelt men op de executieve functie: concentratie, kunnen uitstellen e.d.
Daarnaast wordt in het brein relatief meer BDNF geproduceerd. BDNF (Brain-Drived Neurotrophic Factor): een eiwitmolecuul dat de de vorming van nieuwe hersencellen die belangrijk zijn voor het geheugen, stimuleert (Colcombe, S. Kramer, A.F 2003). Onderzoek laat zien dat je minimaal 3 x per week zo’n 30 tot 60 minuten gematigd intensief moet trainen, dat wil zeggen op zo’n 60 – 70% van je maximale hartslag. Maar kleine tussendoortjes helpen ook, dus pak wat vaker de trap, de fiets of doe eens een lunchwandeling. En doe je het niet voor je lijn, doe het dan voor je brein.
Adele Diamond van de Universiteit van British Columbia raad aan om sporten te doen waarbij ook sociale aspecten, een spelelement en enig denkwerk komen kijken, zoals: dans, teamsporten en oosterse bewegingskunsten.

5. Connect today and Tomorrow – Maak de toekomst vandaag
Als je je doelen wilt bereiken kun je niet zonder een goed werkgeheugen. Ga maar na: je zult gedurende langere tijd je doel(en) voor ogen moeten houden.
Train je werkgeheugen ‘on the fly’. Stel je doet met een beperkt budget de boodschappen voor de hele week. 7 dagen x 1 maaltijden x ander gerecht x moet binnen budget passen. Het voordeel is je je werkgeheugen flink aan het werk zet. Bovendien sta je dan maar 1 x per week aan alle supermarkt-verleidingen bloot

6. Time- Gun jezelf tijd (en houd vol)
Het EFFECT-programma vraagt nieuwe gewoontes te ontwikkelen (op een manier die bij je past). Het komt aan op volhouden en ‘de tijd haar werk laten doen’. Door vooraf te bedenken welke mogelijke tegenslagen de begeerde verandering kunnen torpederen. Bedenk ook vooraf hoe je deze tegenslagen gaat overwinnen. Dat is geen eenvoudige opdracht aan jezelf. Je zult echter zien dat je hierdoor tegenslagen beter overwint. Dat betekent ook dat je hierdoor nieuwe gewoontes beter vol houdt.
Bedenk bijvoorbeeld vooraf wat je doet wanneer je géén zin hebt of wanneer je gestrest bent. Herhaal dit hardop voor jezelf

Tips om vol te houden:
1. Ontwikkel een groei-mindset
Bereid je voor op fouten en tegenslagen. Neem je voor niet bij de pakken neer te zitten.
Bedenk dat een patroon veranderen van vele jaren, veel tijd(misschien ook wel jaren) kost. Je dient je gedachten op andere dingen te richten dan je gewend bent. Schrijf die andere gedachten op en lees ze dagelijks door.
Stel je bent van plan je sociale leven te veranderen. Andere kennissen te zoeken of andere vrienden. Dat is een behoorlijke tijdsinvestering wanneer je niet alles via facebook meer wil doen. je zult er meer op uit moeten, vaker anderen thuis ontvangen andere gespreksonderwerpen moeten aanboren. Je nieuwe vrienden en kennissen hebben niet altijd tijd voor je en misschien staan ze op een tijdstip voor de deur dat je net naar je favoriete tv programma zit te kijken. Veranderen kost niet alleen tijd maar ook energie en stress. Het zijn niet alleen vruchten die je zult plukken maar bij contacten kunnen ook irritaties horen. Je zult voortdurend je doelen of verwachtingen moeten bijstellen aan omstandigheden en je mogelijkheden.
Je begint groot en je gaat verder met kleine stapjes. Soms is het een spring processie. Twee sprongen vooruit en sprong achteruit. Dat hoort allemaal bij de verandering.
Praat regelmatig met anderen over je wensen tot verandering. Wellicht krijg je hulp of wijze raad. Zie het als een soort spiegel van je verwachtingen.
2. Embodied cognition
Maak gebruik van embodied cognition. Hiermee wordt bedoeld dat je lichaam effect heeft op je voelen en denken. Als je bijvoorbeeld dreigt op te geven of te bezwijken voor een guilty pleasure, doe dan het volgende. Ga rustig zitten met je armen over elkaar en je zult merken dat je na enige tijd kunt ‘doen of laten wat nodig is’. Onderzoek laat zien dat mensen met deze lichaamshouding beter kunnen volharden.
Wanneer je drugs in bezit hebt die je niet wil gebruiken omdat je over een uur een afspraak met iemand hebt om te gaan sporten, stel je de joint voor als een foto. Dat maakt het makkelijker er niet meteen aan toe te geven.
Herhaal hardop welke activiteit je doet in plaats van drugs en welk plezier je van deze activiteit hebt.
3. Let op alarmbellen
Zie nare gevoelens als een alarmbel die je waarschuwen dat je meer ‘executieve kracht’ in moet zetten. Nare gevoelens gaan echter bijna altijd over wanneer je je er niet tegen verzet maar ze gewoon uitzit. Nare gevoelens horen er ook bij.
4. Implementation Intention
Gebruik ‘Implementation-intention’. Dit houdt in dat je een voornemen vooraf zo duidelijk mogelijk en uitgebreid mogelijk voor jezelf omschrijft (liefst hard op). Bijvoorbeeld je wil niet meer op die en die dag naar de coffeeshop. In plaats daarvan heb je je voorgenomen naar de sportschool te gaan. Het helpt als je een maatje zoekt die ook naar de sportschool gaat. Belangrijk is dan dat je dit voornemen in al zijn facetten uitwerkt. Welke dag ga je naar de sportschool, welk tijdstip en welke sportschool? Op de avond van de dag voorafgaand aan de dag van de sportschool, pak je de spullen die je nodig hebt in de sporttas. Wat doe je als je de volgende dag dat je wil gaan, niet geslapen hebt en je ontzettend klote voelt. Je bent zoals je je al had voorgenomen de hele nacht in bed gebleven, je hebt niet gerookt, geen tv gekeken wel gemediteerd en gemediteerd. Je staat op je dringt een glas water, dwingt jezelf de woonkamer tot in de puntjes op te ruimen en te poetsen. Daar doe je minstens een uur over en daarna ga je douchen, waarna je de badkamer opruimt. Hierna ga je een wandeling maken en op het tijdstip dat je je hebt voorgenomen naar de sportschool te gaan, sta je daar voor de deur en ga je naar binnen. Belangrijk is ook dat anticipeert op situaties waarin het mis zou kunnen gaan. Je schrijft bijvoorbeeld op: Als X gebeurt dan doe ik Y. X is dan de situatie, bijvoorbeeld ’ik wil gezond leven
5. Regels
Ontwikkel een dagelijks schema van activiteiten, woning opruimen, zelfverzorging, koken, beweging, financiën bijhouden, dagboek bijhouden met plannen, vorderingen en drie dingen waar je dankbaar voor bent die dag.

Literatuur:
Colcombe, S. Kramer, A.F. (MARCH 2003).Fitness effects on the cognitive function of older adults: A Meta-Analytic Study.Psychological science, VOL. 14, NO. 2
Diamond, A., & Lee, K. (2011). Interventions shown to aid executive function development in children 4–12 years old. Science, 333, 959-964
Goldberg, E. (2002). The executive brain: Frontal lobes and the civilized mind. New York: Oxford University Press.
Kramer AF, Hahn S, Cohen NJ, et al. Aging, fitness, and neurocognitive function. Nature. 1999;400:418–19.
Mischel, Walter; Ebbesen, Ebbe B. (October 1970). "Attention in delay of gratification". Journal of Personality and Social Psychology. 16 (2): 329–337
Mischel, W., Shoda, Y., & Smith, R. E. (2004). Introduction to Personality: Toward an Integration (7th edn.). New York: Wiley
Sitskoorn, M. M. (2015). IK2 - De beste versie van jezelf – Houten: Bruna
Weuve, J. Kang,J.H. Manson, J. E. Breteler, M.M.B. Ware,J.H. (2004) Physical Activity, Including Walking, and Cognitive Function in Older Women.

Video:
Charlie Rose Brain Series 2 Episode 13: Public Policy Implications of the New Science of Mind with Eric Kandel, Alan Alda, Daniel Kahneman, Michael Shadlen, and Walter Mischel.