Leonardo Da Vinci(1452-1519)

Leonardo da Vinci (1452-1519)

Leonardo da Vinci, wereldberoemd vanwege de "Mona Lisa", wordt beschouwd als een van de intelligentste personen in de geschiedenis van Italië. Wat maakt dat Leonardo als extreem intelligent wordt beschouwd? Wat maakt dat zijn intellectuele prestaties nog steeds bestudeerd worden? Hoewel hij meer dan 500 jaar overleden is, worden zijn duizenden notities en schetsen over de schilder- en beeldhouwkunst, anatomie wetenschap, waterbouwkunde, techniek, natuurkunde en optica, tegenwoordig nog steeds bestudeerd en gebruikt, door wetenschappers van naam. Dit artikel poogt een antwoord te geven wat hem zo intelligent maakt door een kort overzicht van zijn werk- en denkwijze en intellectuele prestaties.

De Italiaanse Renaissance beleefde zijn bloeiperiode op het moment dat Leonardo da Vinci werd geboren. Zijn vader, notaris Pierro da Vinci uit Florence had een kortstondige relatie met zijn moeder Caterina Lippi, een 16 jarige boerendochter en wees. Hoewel vader Pierro zich met de opvoeding van Leonardo bemoeide, heeft hij hem nooit erkend als zijn wettige zoon. Leonardo da Vinci heeft hierdoor geen klassieke opvoeding (algebra, latijn Grieks en filosofie) genoten. Zijn opleiding beperkte zich tot lezen, schrijven en rekenen met abacus. Terwijl vader Pierro in Florence bleef wonen groeide Leonardo op met zijn moeder, de moeder van vader Pierro, de latere echtgenoot van Katerina en een oudere broer van van vader Pierro.

Leonardo da Vinci heeft enkele notities achtergelaten waaruit blijkt dat zijn jeugd als gelukkig bestempeld mag worden.

Toen Leonardo 14 jaar werd, bezorgde vader Pierro da Vinci hem een leerlingpositie in het vooraanstaande atelier van voormalig goudsmit en nu kunstschilder en beeldhouwer Andrea del Verrochio in Florence. Andrea del Verrochiio was een prettige vriendelijke leermeester voor Leonardo, die zijn leermeester binnen de kortste tijd naar de kroon stak.
uit deze tijd werd een beeld van de jeugdige David met het hoofd van Goliath vervaardigd door Verrochio en waarschijnlijk heeft Leonardo hiervoor model gestaan. Leonardo werd omschreven als een knappe verschijning. Dus mogelijk hebben wij een jeugdafbeelding van Leonardo da Vinci.

Wetenschap en kunst


Leonardo Da Vinci combineerde een wetenschappelijke benadering met het vervaardigen van schilderijen die tot op de dag van vandaag over de hele wereld beroemd zijn en bewonderd worden.
Hij had geen onderwijs gehad in het Latijn, de taal van de wetenschap in die tijd en ook niet in wis- en natuurkunde, Hij noemde zichzelf "een leerling van de ervaring". Deze ervaring haalde hij uit observatie, experimenteren, documenteren via duizenden korte notities, tekenen, schetsen, to do lijstjes, te rade gaan bij anderen, het lezen van boeken over wiskunde, natuurkunde, techniek, oorlogstuig, literatuur, filosofie, landbouw, muziek, architectuur en vele andere onderwerpen. Leonardo noteerde hierover:

Mijn bedoeling is eerst te kijken naar de praktijk en dan te beredeneren waarom die praktijk wel zo moet verlopen. Hoewel de natuur begint met de oorzaak en eindigt met de praktijk, moeten wij de tegengestelde weg bewandelen, namelijk beginnen met de praktijk en aan de hand daarvan de oorzaak zoeken en bestuderen. Voordat men een algemene regel opstelt van dit geval moet men het eerst twee of drie keer herhalen en kijken of dezelfde effecten optreden.

Uit zijn aantekeningen blijkt dat Leonardo de mensen die hij schilderde los wilde laten komen van het platte vlak wat een schildersdoek nu eenmaal is. Daarvoor maakte hij door observatie van verschillende door hem gevarieerde situaties, een systematische studie van het perspectief, de vele manieren waarop licht de wereld om ons heen beschijnt. Hoe Kleuren schakeren, overvloeien en contrasteren door direct zonlicht, weerkaatst licht, gefilterd licht en diffuus licht. Dit in wisselwerking met de vele schakeringen van schaduw.

Hoewel Leonardo da Vinci de bedoeling had een boek te publiceren over de schilderkunst is het er nooit van gekomen. Wij moeten het doen met zijn vele notities hierover die hij waarschijnlijk gebruikte om zichzelf te verbeteren en mogelijk de leerlingen in zij atelier te onderwijzen. Hieronder een van deze notities.

Schilderen houdt zich bezig met wat wij waarnemen en vastleggen in de variatie tussen; duisternis en licht, tussen contour en difuusheidd in kleur, vorm en positie, afstand en nabijheid, beweging en rust. Dit kleine werkje van mij zal een weefsel zijn van deze attributen, en de schilder herinneren aan de regels en methoden waarmee hij zijn kunst zou moeten gebruiken om alle werken van de natuur die de wereld sieren, te imiteren.

Leonardo da Vinci was een man van het experiment:
Bij zijn onderzoek naar de bloedstroom door het menselijk hart, speelde hij met zijn idee, over de invloed van de wervelingen van de bloedstroom op werking van de hartklep in de aorta. Dit blijkt uit zijn ontwerp van een glazen toestel, waarin de wervelingen van de bloedstroom op de werking van de aortaklep, gesimuleerd zou kunnen worden. Hij was met deze ideeën, die ondersteund werden, door observaties van een nog kloppend varkenshart, het ontleden van het hart van een overleden honderdjarige en vele gedetailleerde tekeningen van harten waaronder ook runderharten, zijn tijd honderden jaren vooruit.

Leonardo da Vinci, was de eerste die het klapdeur effect van de aortaklep, via drie flapjes, vaststelde.
Da Vinci was ook de eerste die concludeerde dat het hart een spier is en dat het hart, niet twee maar vier kamers heeft.
Hij stelde vast, dat het bloed in tegenstelling tot de dan toe gangbare kennis, niet het bloed verwarmde.
Nog nooit was er iemand geweest die het hart zo uitgebreid bestudeerde en met vele gedetailleerde notities en tekeningen illustreerde.

Leonarda Da Vinci maakte niet alleen uitgebreid studie van het menselijk hart maar van het hele menselijke lichaam, organen, ledematen, ogen, oren, mond neus, spieren, bloedvaten, zenuwen skelet en zelfs van het ongeboren leven, het embryo en de foetus. Daarbij ontleedde hij meerdere diersoorten en vergeleek al deze bevindingen met elkaar.
In de avond en nacht ontleedde hij bij kaarslicht met hoogleeraar anatomie Marcantonio Della Torre van de universiteit van Padua, vele lichamen en legde zijn bevindingen vast in vele nauwkeurige tekeningen en duizenden notities. Hij legde in zijn notities en tekening verbanden met de anatomie van dieren, met mechanica, kunst, perspectief,vloeistofstromen en wervelingen.

Hij noteerde hierover:
Je maag zal je Misschien iedere lust ontnemen en als dat niet gebeurt dan wordt de lust je misschien ontnomen door de angst van je verblijf gedurende de nachtelijke uren in het gezelschap van gevierendeelde en gevilde lijken, angstaanjagend om te zien en als dat je niet de lust ontneemt, dan ontbreekt het je misschien aan goede tekenvaardigheden die een dergelijke afbeelding vereist. Zelfs als je de vaardigheid in het tekenen hebt, dan gaat dat misschien niet vergezeld van enige kennis van het perspectief en als ze daarvan wel vergezeld ging dan ontbreekt het je misschien aan de methode van het meetkundig laten zien en berekenen van de krachten en vermogens van de spieren of misschien ontbreekt het je aan geduld dan ben je niet toegewijd genoeg.

Aan de samenwerking met Della Torre kwam een einde toen deze aan de pest overleed. De baanbrekende anatomische bevindingen van Leonardo Davinci zijn gedurende zijn leven nooit gepubliceerd. Waarschijnlijk uit angst vervolgd te worden voor het ontleden van menselijke lichamen en zijn bevindingen, die haaks stonden op overtuigingen van de kerkelijke autoriteit.

vloeistofmechanica

In de archieven van de Florentijnse regering wordt Leonardo da Vinci ‘Meester van het Water’ genoemd.
Leonardo da Vinci had een grote interesse in de dynamiek van stromend water en in het verlengde daarvan in de hoe de bloedstroom zich gedraagt in het menselijk lichaam. Hij maakte driedimensionale tekeningen van waterstromen, draaikolken en wervelingen Hij liet zien hoe wervelingen bestaan ​​uit een reeks naast elkaar bestaande draaikolken, variërend in schaal van groot tot klein. Hij noteerde hierover:

"Observeer de beweging van het stromend water aan de oppervlakte, die lijkt op die van krullend haar, en die twee bewegingen heeft, waarvan de ene voortgaat met de stroming van het oppervlak, en de andere de lijnen van de draaikolken vormt; zo vormt het water wervelende draaikolken waarvan het ene deel te danken is aan de impuls van de hoofdstroom en het andere deel aan de incidentele beweging en terugstroom."

In zijn notities en schetsen blijkt dat hij probeerde een aantal gedragingen van water probeerde te begrijpen zoals: eb en vloed, de oorsprong van rivieren en oceanen, de watercyclus, en de effecten van water bij erosie, overstromingen, regen en stormen.

aan het einde van de vijftiende was er een oorlog tussen Florence en en concurent Pisa. Florence viel Pisa zonder succes aan.

Leonardo da Vinci kwam met het plan om de toegang van Pisa tot de zee en de rivier Arno af te snijden door de rivier Arno om te leiden. Leonardo stelde de aanleg voor van één breed kanaal, dieper dan de Arno zelf, dat, in combinatie met een dam, de hele rivier van Pisa naar de Stagno (moerasgebied) zou leiden. Om het werk minder arbeidintensief te maken bedacht hij graafmachines. Helaas is zijn plan nooit uitgevoerd.
Daar bleef het niet bij Leonardo voerde in opdracht, nog andere ontwerpen van kanalen aanzijn oevre toe.

Als mensen het water niet zouden kunnen beheersen, zo betoogde Leonardo, zouden ze er toch mee kunnen werken.
Tegenwoordige wetenschappers proberen net als Leonardo da Vinci vloeistofmechanica te bestuderen

Literatuur


Isaacson W. (2017), Leonardo da Vinci: de biografie. Houten, spectrum

<

>websites:


Da Vinci: Clue for heart surgeon, BBC News, Wednesday, 28 September 2005
What Leonardo taught us about the heart. Philippa Roxby, BBC News 28 June 2014