termen en definities

Elk vak kent de nodige vaktermen die niet bij iedereen bekend zijn. Hieronder vindt je een lijst van de op deze website gebruikte vaktermen. Door er met de cursor over te gaan verschijnt een venstertje dat beknopte uitleg over de aangewezen vakterm geeft.

bacterie

Een bacterie is een microscopisch klein eencellig organisme zonder celkern. Bacteriën kunnen de vorm hebben van bollen(kokken), staven(bacillen), komma's(vibrionen), schimmelachtige(Actinobacteria), of spiralen(spirillen). Ze komen in praktisch elke omgeving voor, De bodem, het water, compost en op en in de lichamen van mens en dier. Veel bacteriën verplaatsen zich zwemmend met behulp van een op een zweep lijkende staart die flagel wordt genoemd(een flagellum is latijn voor zweep). In het plasma van een bacterie bevinden zich ribosomen. Ribosomen zijn in staat het erfelijk boodschapper RNA(Ribonucleïnezuur) te lezen en daaruit ketens eiwitten of aminozuren te vormen(translatie).
Het erfelijk DNA van de meeste bacteriën wordt gevonden in een cirkelvormig chromosoom en een of meer plasmiden verdeeld over het plasma of de vloeistof van dit eencellig organisme. Bacteriën kunnen onderling plasmiden uitwisselen (conjugatie), waardoor zij recombineren. Op deze wijze kunnen voortdurend nieuwe bacteriestammen ontstaan.
Sommige bacteriën zijn giftig en kunnen ontstekingen(Zie bacteriële infecties) veroorzaken maar de meeste zijn onschuldig en zelfs nuttig voor mensen. Bacteriën worden in vele industriële processen gebruikt, met name in de voedselproductie, bijvoorbeeld in de productie van yoghurt, kaas en augurken.
Bacterie

Stress

Stress is een normale lichamelijke, chemische, mentale noem het emotionele reactie op druk. Deze reactie kan ongezond worden als het uw dagelijkse functioneren verstoort.
Het individu ervaart wanneer het overbelast wordt een psychische en lichamelijke reactie. Naast ervaren onzekerheid en angst is er een lichamelijke reactie die gekenmerkt wordt door een verhoging van het hormoon adrenaline dat de hartslag omhoog jaagt en de spierspanning verhoogt. Hierdoor is een snelle reactie mogelijk als antwoord op de tijdelijk ervaren overbelasting. Wanneer het individu ervaart dat de tijdelijke druk geweken is treedt een herstel op van de balans: de angst en onzekerheid wijken evenals de verhoogde hartslag. Wanneer er echter sprake is een stress stoornis, treedt dit herstel van evenwicht niet op en blijft de onzekerheid en lichamelijke onrust.
Bekend is het Selye diagram.

polyneuropathie

Symptomen van polyneuropathie(zenuwontsteking) zijn:
 • Gevoelsstoornissen: een 'verdoofd' gevoel aan voeten of handen, een 'slapend' gevoel aan de ledematen, pijnlijke tintelingen, prikkelingen ('alsof het speldenprikken zijn)', branderig gevoel.
 • Krachtverlies in armen en benen, soms met krampen. Typisch is de 'drop-voet', waarbij de patiënt zijn voet en tenen niet meer omhoog krijgt.
 • Autonome stoornissen: huidverkleuringen, gemakkelijk kloven krijgen, gladde of glimmende of dunne huid, snel zweten, koude gevoel (subjectief en objectief).
 • Pijn aan de benen.
 • De klachten bij polyneuropathie nemen toe bij koud en vochtig weer, en worden verlicht door warmte.
Hoe speelt alcohol een rol?
 • Bij de afbraak van alcohol komen er giftige stoffen vrij, die zich kunnen ophopen in het lichaam. Na verloop van tijd tasten deze giftige stoffen de zenuwen aan en beschadigen ze. Hierdoor ontstaat polyneuropathie of zenuwontsteking.
 • Zware drinkers hebben daar bovenop de neiging hun voeding te verwaarlozen, waardoor vitamine B1-tekorten ontstaan, die op hun beurt zenuwontstekingen in de hand werken.
 • Zenuwontstekingen wegens overmatig alcoholgebruik treden soms pas op nadat het alcoholgebruik gestopt is, of worden dan pas voelbaar.
 • In uitzonderlijke gevallen kunnen gestopte drinkers last krijgen van bovenstaande symptomen wanneer ze Antabus gebruiken.
 • Polyneuropathie wegens overmatig alcoholgebruik herstelt vrij traag en niet altijd volledig.
websites:
Alcohol en zenuwontsteking

mitochondrion

Een mitochondrion (vaak omschreven als energiecentrale) is een boon- of bolvormig orgaan in de cel, dat functioneert als energieomzetter. Het eindproduct is: Adenosinetrifosfaat of ATP dat de drager is van chemische energie.

Motiverende gespreksvoering

Miller, W.R.(1983) Miller, William R.(1983). Motivational Interviewing with Problem Drinkers.Behavioural Psychotherapy, 11, pp 147-172. introduceerde de term "motivational interviewing". Zijn onderzoek richtte zich op de preventie en behandeling van verslaving.
De gespreksmethode "motivational interviewing" in het Nederlands vertaald als "motiverende gespreksvoering" werd door Miller, W.R. and Rollnick, S. (1991) Miller, W. R. and Rollnick, S. (1991) Motivational interviewing: Preparing people to change addictive behavior. New York: Guilford Press, (1991) ontwikkeld.

Miller en Rollnick (2014) Miller,William.R., Rollnick, Stephen, Motiverende Gespreksvoering, Derde editie, Mensen helpen veranderen. Utrecht. Ekklesia R. (2014) . beschrijven deze gespreksmethode als volgt:

Motiverende gespreksvoering is een op samenwerking gebaseerde, doelgerichte communicatie stijl die in een sfeer van acceptatie en compassie speciaal aandacht heeft voor verandertaal. Motiverende gespreksvoering is ontworpen om door middel van het ontlokken, verkennen en versterken van iemands persoonlijke redenen voor verandering, hulp te bieden een bepaald doel te verwezenlijken.

Subcategorieën

 • termen en definities
  Door met de cursor een term aan te wijzen verschijnt er een venstertje met beknopte uitleg
  Aantal artikelen:
  48