Hoe heroïne intraveneus injecteren?

Heroïne intraveneus(via de ader) injecteren, is complex en zeer risicovol. Heroïnegebruikers belanden nogal eens op de spoedeisende hulp en komen met justitie in aanraking. De persoonlijke gezondheidsprijs en de maatschappelijke schadepost is bijzonder hoog.
Ondanks risico's blijft er toch een een aanmerkelijke groep gebruikers heroïne op deze manier gebruiken. In de VS is er de laatste jaren zelfs sprake van een explosieve revival van heroïnegebruik en ook via IV injectie. Was heroïne in de jaren zeventig een kostbare aangelegenheid. Tegenwoordig kost een gebruikershoeveelheid op straat 10 Euro. Dat alles maakt dat heroïne ongetwijfeld ook in Nederland aan een opmars zal beginnen.
Hoewel relatief veel heroïnegebruikers kiezen voor het inhaleren van heroïne blijven er gebruikers overgaan op intraveneus gebruik. Dit daar het effect krachtiger en aantrekkelijker is dan het inhaleren.

Harm reduction
Intraveneus injecteren gaat dus gepaard met grote gezondheidsrisico's. Binnen de verslavingszorg zijn er daarom wereldwijd programma's opgezet om de schade die onvermijdelijk optreedt zoveel mogelijk te beperken. Gebruikers van heroïne kunnen binnen deze zorg in gecontroleerde gebruikersruimten injecteren, steriele spuiten en naalden krijgen en ook condooms en tegelijkertijd hun gebruikte naalden en spuiten inleveren. Gebruikers staan onder medische controle van een verslavingsarts. Indien er een spuitabces optreedt kan dit tijdig behandeld worden.Er zijn methadonprogramma's om gebruikers aan te moedigen over te gaan op methadon ipv intraveneus spuiten. Hardcore gebruikers krijgen heroïne door de verslavingsartsen voorgeschreven.
de schade die intraveneus injecteren van heroïne kan veroorzaken wordt door deze maatregelen dus fors getemperd.

Behoefte aan een duidelijke instructie en cursus IV injecteren heroïne:
Waar het bij de "harm reduction" programma's aan ontbreekt is aan een duidelijke instructie van hoe zodanig intraveneus te injecteren dat de schade zoveel mogelijk wordt gereduceerd. Laat staan dat er cursussen worden gegeven aan gebruikers hoe dit te doen. In Denemarken helpen verpleegkundigen weliswaar gebruikers bij het vinden van een geschikte ader maar nemen niet het injecteren van de gebruiker over.
Gebruikers geven er over het algemeen de voorkeur aan niet in de methadonpost te injecteren. Meestal gebeurt dat in een betrekkelijk isolement, vanwege het taboe en de schaamte die rust op het intraveneus injecteren.
Steriel werken en in een ader injecteren is een complexe handelingsreeks waarbij makkelijk dingen fout kunnen gaan en dat gebeurt dan ook. Gebruikers belanden met bacteriële infecties, abcessen en dergelijke in ziekenhuizen en lopen aanmerkelijke gezondheidsschade op in weerwil van de huidige harm reductionprogramma's.
Een speurtocht op de sites van Iriszorg, Brijder, Jellinek en Novadic, Kentron vertelt niets over hoe verantwoord heroïne intraveneus injecteren. Een verdere speurtocht op het internet naar intraveneus heroïne injecteren levert wel verdienstelijke pogingen van gebruikers op om te komen tot een instructie en instructiefilms.
Dit alles bracht me er toe me te verdiepen in in de geest van harm reduction: de schade zoveel mogelijk te beperken een zo uitvoerig mogelijke instructie op het internet te plaatsen. Uiteraard ben ik geen medicus en ook geen gebruiker. Dus is dit ook niet de ultieme instructie. Echter de gebruiker die deze instructie aandachtig leest en de aanbevolen stappen volgt is een eind op weg zijn gezondheidsschade zoveel mogelijk te beperken.

Mijn belangrijkste advies aan gebruiker die overweegt heroïne intraveneus te gaan injecteren is:

begin er niet aan.

Het goed volgen van de gebruiksaanwijzing is eigenlijk een medische handeling en een stuk ingewikkelder als de ingewikkelde gebruiksaanwijzing die vroeger bij een videorecorder werd afgeleverd of om in het heden te blijven echt moeilijker en ingewikkelder dan het bedienen van alle functies van een smartphone.
Het is ingewikkeld, Je moet als een boekhouder te werk gaan. je moet over een meer dan gemiddelde handigheid beschikken. Het risico op gezondheidsschade is nagenoeg 100%.
Kun je het echter niet laten, Verdiep je dan in onderstaande gebruikershandleiding

Hoe heroïne intraveneus te injecteren:
Een gewaarschuwd mens telt voor 2. Dus eerst even de risico's van iv gebruik van Heroïne kort en bondig:

Risico’s:
- een overdosis:
  De zuiverheid van straatheroïne wisselt per dealer en per deal.
  Zelfs ervaren gebruikers kunnen overlijden aan
  onverwacht zuivere heroïne, een overdosis genoemd.
  Te veel - heroïne leidt tot ademhalingsdepressie.
- bacteriële infectie
- spuitabces
- Bloeduitstorting
- Een geïmplodeerde ader
- Hepatitis C
- HIV
- Verslaving/afhankelijkheid

Advies:
- Gezien de grote risico's, begin er niet aan
- Besluit je heroÏne toch intraveneus te injecteren, beperk dan de schade zoveel mogelijk.
- Test de concentratie of zuiverheid heroïne. Je wil geen rotzooi
  en je wil niet dood. Dus geen verkeerde zuinigheid.
  Testen kan via via de methadonpost, via een van de thuistest heroïne
  die in smartshops te koop zijn of via drugstest.nl
- Injecteer in gezelschap van iemand die verstand heeft van intraveneus injecteren
  en weet hoe hij moet reageren bij een overdosis. Vraag het
  aan een verpleegkundige in de methadonpost.
- Laat je niet injecteren door een andere heroïne afhankelijke.
- injecteer niet een andere heroïne afhankelijke.
- Was je handen grondig met zeep voor je begint.
Grondig handen met desinfecterend zeep wassen - Neem te weinig: gebruik minder dan de helft van wat je neemt bij chinezen
- Zorg voor een gedesinfecteerd werkblad.
gedesinfecteerd werkblad - Gebruik alleen 1 mm spuiten en naalden uit verpakking
in verpakking wegwerpspuiten met naald van 1 ml - Gebruik een naaldcontainer voor gebruikte spuiten en naalden en lever deze in bij de apotheek.
naaldencontainer

Voorbereidende handelingen:
- Doe de dosis 130 mg heroïne in een stericup
stericup met heroine
- Zuig met de naald 0,7 ml steriele naclwateroplossing op.
Opzuigen steriel water met isotone NACL oplossing
- Voeg de steriele wateroplossing toe aan de heroïne in de stericup.
toevoegen steriele isotone water NACL oplossing
- De klonterige troebele oplossing is nog niet geschikt voor injectie
heroine nog niet opgelost
- Voeg ascorbinezuur(poeder) toe niet meer dan 20 mg. Teveel ascorbinezuur is slecht voor je aderen. Zonder mg weegschaal tbv milligrammen moeilijk te titreren. (2 hooguit 3 pincetpunten poeder).
toevoegen ascorbinezuur
- Verhit oplossing in stericup boven theelichtje tot kookpunt.
verhitten heroine water NACL ascorbine oplossing
- De heroïne lost nu op zonder klonters.
Opgeloste heroïne in stericup
- Er ontstaat een bruine vloeistof.
- Gebruik een sterifilt om de oplosing gefilterd in de spuit te zuigen.
- Haal een sterilfilt uit verpakking.
- Bevestig een sterifilter aan de injectienaald - De Sterifilt is een filter voor eenmalig gebruik.
- Volgens de fabrikant is deze filter t.b.v. intraveneus injecteren schoner en veiliger dan watten- of sigarettenfilters.
- Zuig via sterifilt en injectienaald de bruine oplossing in de spuit.
- Trek de vloeistof via de sterifilt en injectienaald in de spuit.
Gebruik de sterifilter om de oplossing in de spuit te zuigen

Voordat je begint met IV injecteren nog even dit:

Injecteren in een ader beschadigt per definitie de ader. Een doorboring van de ader beschadigt de ader

Zorg zeer goed voor je aderen vanwege risico op:
 - spuitabces
 - Trombose
 - littekens
 - ontstoken ader
 - geïmplodeerde ader
 - Een doorboorde ader
 - Een arteriële bloeding
 - Een zwelling tgv naast de ader prikken
in elkaar gestorte ader
Gebruik bij voorkeur
 - je linker- of rechter onderarm
 
Begin zo laag als mogelijk  
Gebruik een elastische stuwband:
 - waterdicht
 - wijd genoeg om niet in de huid te snijden
 - lang genoeg om de stuwband
  te strikken en met je mond los te trekken
stuwband vast en los maken

Gebruik geen schoenveter of riem
- hierdoor kunnen je
   aderen kantelen
Gebruik geen medische stuwband
   - Je moet in staat zijn de stuwband
    met je mond los te trekken
    zonder de spuit los te laten
 
Gebruik steriele, naalden, spuiten en steriel water  
gebruik een dunne naald
 - deze berokkent minder schade aan de aderen
 
Wanneer je toch een spuit hergebruikt,
    gebruik alleen die van jou.
 
Leer injecteren met zowel rechter als linkerhand  
Injecteer alleen je zelf  
Raad anderen af je voorbeeld te volgen  

Injecteren:
- Bind arm met stuwband af boven
   de plek waar je gaat injecteren.
- Strek arm en maak een vuist.
- Zoek een ader die je duidelijk kunt    onderscheiden
- Ontsmet de injectieplaats met een alcopad,
   zodat er geen bacteriën van de huid
   meekomen via de naald.
- Haal de sterifilt van de naald af.
- doe de sterifilt in de naaldcontainer.
- controleer of de vloeistof in de spuit zuiver is.
- Injecteer niet wanneer er kleine
   deeltjes in de vloeistof zitten.
- Draai de spuit met de naald naar boven,
   tik tegen de spuit alle
   belletjes naar boven.
- Druk de zuiger van de spuit in,
   tot vloeistof uit de naald spuit.
- Breng de naald langzaam in een hoek
   van 30 graden tov je arm in de ader.zelf injecteren
- Druk de naald 4 mm in de ader.
- Trek de zuiger iets terug om te    controleren of bloed opgezogen wordt.
- Komt er geen bloed in de spuit, trek de naald     uit je arm, ontsmet de wond en begin opnieuw.
- Wordt bloed opgezogen, maak dan stuwband los
- Injecteer.
- verwijder de naald voorzichtig en langzaam uit de ader
    om te voorkomen dat de ader implodeert .
- Houdt alcopad op de wond. Doe naald en spuit in naaldencontainer.
-Berg naaldencontainer veilig weg.

Hierna volgt binnen seconden een als aangenaam ervaren warme sensatie van de huid.