Verslaving

De wereldgezondheidsorganisatie heeft de term verslaving afgeschaft omdat het woord "addicition"tot vele misverstanden leidde. De term verslaving werd vervangen door "afhankelijkheid".

DSM-5 criteria voor
Afhankelijkheid van drugs, alcohol, porno, internet, gamen

criteria diagnose
Om te kunnen spreken van een afhankelijkheid, moet binnen een periode van 12 maanden aan tenminste 2 criteria voldaan zijn
Ja/Nee? Noteer ondersteunende informatie
1. Het middel: drugs, alcohol gokken, gamen of internet wordt vaak meer gebruikt dan het plan was.
2. Ondanks een voortdurende wens te verminderen of het gebruik onder controle te krijgen, lukt dit niet.
3. De gebruiker is een groot deel van de dag bezig met het middel zij het om te verkrijgen, te gebruiken of te herstellen van de effecten.
4. Er is een voortdurende zucht/zoeken naar het gebruiken van het middel
5. Het gebruik van het middel neemt zoveel plaats in beslag dat de persoon niet in staat is zijn verplichtingen na te komen: werk, thuis, school etc.
6. Ondanks grote sociale interpersoonlijke problemen die ontstaan en verergeren door de effecten van het gebruik van het middel gaat het gebruik voortdurend door.
7. Door het gebruik van het middel komt men niet meer toe aan belangrijke sociale, beroepsmatige of recreatie activiteiten.
8. door voortdurend gebruik van het middel in situaties terechtkomen waar je grote (gezondheids) risico's loopt.
9. Doorgaan met het gebruik van het middel ondanks dat de persoon weet dat hij door het overvloedige gebruik, grote (gezondheids)- en/of psychologische problemen krijgt.

Ernst: Mild: 2-3 symptomen, Matig: 4-5 symptomen.Ernstig: 6 of meer symptomen

Afgeleide criteria American Psychiatric Association (2013).
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition.
Washington, DC, American Psychiatric Association page 541.