Bespreking en samenvatting Doughnut Economics

Het moet anders met de economie


Ratsmodee of het uitvoeren van een idee
De aarde en wij de mensen gaan naar de ratsmodee. Dat klinkt u vertrouwd in de oren? Bij het einde en begin van een millennium zijn er immers altijd onheilsprofeten die het einde der tijden aankondigen.. Deze keer zijn er echter niet zoals in het jaar duizend, profeten aan het woord maar gerenommeerde wetenschappers wereldwijd. Biologen, ecologen, meteorologen, zeebodemonderzoekers, gedrags- en microbiologen, geologen, chemici, klimaatwetenschappers, economen en ruimtevaarders, zien het misgaan met het ruimteschip aarde waarvan wij, de mensheid, de flora en fauna afhankelijk zijn. Ook zij roepen bekeert u voor het te laat is.
Een van hen de econome Kate Raworth heeft in 2017 een briljant boek geschreven, waarin zij als econome niet alleen de urgentie uitgebreid beschrijft maar ook din welke richting wij de oplossing moeten zoeken. Daar er nog geen Nederlandse vertaling van haar boek is heb ik mij gewaagd aan een samenvatting die ik ook zal becommentariƫren.

6. Maak alleen wat je kunt hergebruiken
7. Agnostisch over groei
8. Donut economie kan de mens en de aarde redden

Kwaad

Langste dag

Kouwtjes

Op tijd

Licht

Vaag

Grafity

Schouder

Op weg

Busrupsen

Dribbel

Altijd

Afbraak

Wilde, woeste wolken

De stad dromen