termen en definities

Elk vak kent de nodige vaktermen die niet bij iedereen bekend zijn. Hieronder vindt je een lijst van de op deze website gebruikte vaktermen. Door er met de cursor over te gaan verschijnt een venstertje dat beknopte uitleg over de aangewezen vakterm geeft.

Stress

Stress is een normale lichamelijke, chemische, mentale noem het emotionele reactie op druk. Deze reactie kan ongezond worden als het uw dagelijkse functioneren verstoort.
Het individu ervaart wanneer het overbelast wordt een psychische en lichamelijke reactie. Naast ervaren onzekerheid en angst is er een lichamelijke reactie die gekenmerkt wordt door een verhoging van het hormoon adrenaline dat de hartslag omhoog jaagt en de spierspanning verhoogt. Hierdoor is een snelle reactie mogelijk als antwoord op de tijdelijk ervaren overbelasting. Wanneer het individu ervaart dat de tijdelijke druk geweken is treedt een herstel op van de balans: de angst en onzekerheid wijken evenals de verhoogde hartslag. Wanneer er echter sprake is een stress stoornis, treedt dit herstel van evenwicht niet op en blijft de onzekerheid en lichamelijke onrust.
Bekend is het Selye diagram.

mitochondrion

Een mitochondrion (vaak omschreven als energiecentrale) is een boon- of bolvormig orgaan in de cel, dat functioneert als energieomzetter. Het eindproduct is: Adenosinetrifosfaat of ATP dat de drager is van chemische energie.

Motiverende gespreksvoering

Miller, W.R.(1983) Miller, William R.(1983). Motivational Interviewing with Problem Drinkers.Behavioural Psychotherapy, 11, pp 147-172. introduceerde de term "motivational interviewing". Zijn onderzoek richtte zich op de preventie en behandeling van verslaving.
De gespreksmethode "motivational interviewing" in het Nederlands vertaald als "motiverende gespreksvoering" werd door Miller, W.R. and Rollnick, S. (1991) Miller, W. R. and Rollnick, S. (1991) Motivational interviewing: Preparing people to change addictive behavior. New York: Guilford Press, (1991) ontwikkeld.

Miller en Rollnick (2014) Miller,William.R., Rollnick, Stephen, Motiverende Gespreksvoering, Derde editie, Mensen helpen veranderen. Utrecht. Ekklesia R. (2014) . beschrijven deze gespreksmethode als volgt:

Motiverende gespreksvoering is een op samenwerking gebaseerde, doelgerichte communicatie stijl die in een sfeer van acceptatie en compassie speciaal aandacht heeft voor verandertaal. Motiverende gespreksvoering is ontworpen om door middel van het ontlokken, verkennen en versterken van iemands persoonlijke redenen voor verandering, hulp te bieden een bepaald doel te verwezenlijken.

polyneuropathie

Symptomen van polyneuropathie(zenuwontsteking) zijn:
 • Gevoelsstoornissen: een 'verdoofd' gevoel aan voeten of handen, een 'slapend' gevoel aan de ledematen, pijnlijke tintelingen, prikkelingen ('alsof het speldenprikken zijn)', branderig gevoel.
 • Krachtverlies in armen en benen, soms met krampen. Typisch is de 'drop-voet', waarbij de patiënt zijn voet en tenen niet meer omhoog krijgt.
 • Autonome stoornissen: huidverkleuringen, gemakkelijk kloven krijgen, gladde of glimmende of dunne huid, snel zweten, koude gevoel (subjectief en objectief).
 • Pijn aan de benen.
 • De klachten bij polyneuropathie nemen toe bij koud en vochtig weer, en worden verlicht door warmte.
Hoe speelt alcohol een rol?
 • Bij de afbraak van alcohol komen er giftige stoffen vrij, die zich kunnen ophopen in het lichaam. Na verloop van tijd tasten deze giftige stoffen de zenuwen aan en beschadigen ze. Hierdoor ontstaat polyneuropathie of zenuwontsteking.
 • Zware drinkers hebben daar bovenop de neiging hun voeding te verwaarlozen, waardoor vitamine B1-tekorten ontstaan, die op hun beurt zenuwontstekingen in de hand werken.
 • Zenuwontstekingen wegens overmatig alcoholgebruik treden soms pas op nadat het alcoholgebruik gestopt is, of worden dan pas voelbaar.
 • In uitzonderlijke gevallen kunnen gestopte drinkers last krijgen van bovenstaande symptomen wanneer ze Antabus gebruiken.
 • Polyneuropathie wegens overmatig alcoholgebruik herstelt vrij traag en niet altijd volledig.
websites:
Alcohol en zenuwontsteking

Al-Anon

al-anon Al-Anon(Alcohol anonymous) is een zelfhulporganisatie voor vrienden, familie of partners van alcoholisten. Dat betekent dat men in alle anonimiteit kan praten over hun ervaringen met het drinken van een ander.

Voor naasten van alcoholisten is het vaak lastig om in de omgeving steun te vinden. Bij Al-Anon komen zij lotgenoten tegen die hetzelfde meemaken/meemaakten.en geven elkaar kracht en hoop bij het oplossen van hun problemen. Zij weten als geen ander hoe het is om dagelijks geconfronteerd te worden met het drinken van een ander. Het belangrijkste bij Al-Anon is dat men in een veilige en anonieme omgeving met anderen kan delen. Dat betekent dat de ander jou niet onderbreekt en altijd luistert. Samen werken aan herstel betekent verbinding zoeken, delen en helen. En als men geen woorden heeft, is dat ook goed. Ook alleen luisteren mag. De deelnemers bepalen bij Al-Anon zelf wat hun grenzen zijn.
Zij geloven dat alcoholisme een gezinsziekte is en dat verandering van levenshouding kan bijdragen tot herstel van alcoholisme en de gevolgen van alcoholisme voor de patiënten die er aan lijden en hun familie en vriendengroep.
Al-Anon heeft geen bindingen met sektes, kerken, politieke organisaties, of welke andere instellingen dan ook. Zij nemen niet deel aan maatschappelijke discussies en kiezen geen partij voor of tegen een bepaalde zaak. Het lidmaatschap is gratis. Al-Anon voorziet in haar eigen behoeften door vrijwillige bijdragen van de leden.
Al-Anon heeft als doel dat de familieleden en vrienden van alcoholisten helpen. Zij doen dat door het programma van de Twaalf Stappen te volgen, door het opvangen en troosten van de familieleden en vrienden van alcoholisten en door begrip op te brengen voor de alcoholist(e) en hem/haar te stimuleren. websites:

Subcategorieën

 • termen en definities
  Door met de cursor een term aan te wijzen verschijnt er een venstertje met beknopte uitleg
  Aantal artikelen:
  47