Interacties Clozapine en koffie

Interacties Clozapine en koffie
Clozapine en cafeïne worden allebei voornamelijk gemetaboliseerd door het cytochroom of enzymP4501A2 (CYP1A2). Bij gelijktijdige inname remt cafeïne de activiteit van P4501A2, waardoor de clozapinespiegel stijgt. Een dagelijkse cafeïne-inname van 400-1000 mg kan bij sommige patiënten een klinisch relevante interactie geven.
Als de inname van cafeïne verandert, zijn wijzigingen in de clozapinedosis nodig. Stoppen met de inname van cafeïne kan de clozapinespiegel met wel 50% verlagen. cafeïne zit in koffie en coca cola.
"Ik voel me vreemd na inname van Clozapine. Hoe kan dat?"
De meeste patiënten rapporteren duizeligheid. Dit is een bijwerking van de Clozapine. mogelijke bijwerkingen Clozapine
1) gewichtstoename
2) speekselvloed `s nachts
3) droge mond
4) concentratieproblemen (soms)
5) angst (vroeger).

Coping (manier om met de bijwerking om te gaan):
1) geen cola, koffie of thee drinken met inname medicatie
2) `s ochtends lauw water drinken; minder eten; `s nachts niet snacken; minder snoepen; vezelrijk voedsel eten.
2) melden aan behandelaar. Atropine gebruiken; watjes of washandje deppen; Handdoek of hoes om kussen; medicatie aanpassen, eventueel verminderen.
3) snoepje nemen; water drinken
4) “even nadenken”; oefenen; therapie; medicatie aanpassen; Stop Denk Doe-methode toepassen.
5) angst therapie volgen (cognitieve gedrags therapie of angst-confrontatie therapie); lef tonen.
6)Bijwerkingen bespreken met behandelaar en psychiater: