Kost zelfmoord echt 2,8 miljoen euro?

2,8 miljoen euro. Zoveel kost het de maatschappij als één persoon in ons land zelfmoord pleegt. Monique Kavelaars, voorzitter van bestuur van Stichting 113 Zelfmoordpreventie liet dat door Deloitte uitrekenen. De organisatie wil structureel meer aandacht voor preventie. "Het staat nu niet hoog op de prioriteitenlijst."
Meike Baretta van 113 zelfmoordpreventie vertelt waarom de berekening belangrijk is. "Jaarlijks worden er miljarden uitgetrokken om het aantal verkeersdoden naar beneden te krijgen. Dat gebeurt omdat daar berekend is wat een verkeersdode de maatschappij kost. En daarom worden er investeringen gedaan om het aantal en dat bedrag naar beneden te krijgen."
“Het is onmenselijk om je af te vragen wat een mensenleven waard is”, zegt Rob Dubbeldeman, Partner bij Deloitte. Echter door deze kosten in kaart te brengen, worden de economische voordelen van preventie en vroeg signalering direct zichtbaar, zegt Dubbeldam van "Deloitte" het bedrijf dat dit "kostenplaatje" maakte.

Allereerst heb ik weinig twijfels aan de goede intenties van Stichting 113 Zelfmoordpreventie en Deloitte. Ook is zelfmoord een groot maatschappelijk probleem dat vraagt voor een goed gefinancierde aanpak of het nu behandeling, voorlichting of preventie is.

In aanmerking genomen dat de zorg onder druk staat van te weinig geld en te weinig geschoold personeel, is het goed de druk op beleidsmakers en politiek op te voeren door een vergrootglas te leggen op de impact van zelfmoord op bekenden familie, hulpverleners, niet te vergeten medepatiënten. Onderliggende problemen zoals armoede, vereenzaming, psychiatrische problematiek en erosie van de zorg.

Toen ik echter gisterenavond samen met mijn echtgenote bij "Een Vandaag" naar bovenstaand item zat te kijken vroegen wij ons af waar deze 2,8 miljoen euro op gebaseerd zijn" Daarom vroegen wij aan Deloitte of wij een exemplaar van hun berekening konden inzien. Verder hebben wij grote twijfels of zo'n kostenplaatje überhaupt te berekenen is. Laat staan of zo'n getal zal leiden tot meer investeringen in preventie.

Bij de literatuurlijst van Deloitte viel op dat zij veel gegrasduind hebben in Iers en Engels onderzoek. Gekeken naar de presentatie van de berekening viel mij verder een hoog aanname gehalte of extrapoleren op.

Als oud werknemer in de GGZ heb ik destijds de ontwikkeling en invoering van DBC's meegemaakt. Hoe krijg je grip op de zorgkosten? Destijds toen de eerste pogingen werden gedaan, zorghandelingen te kwantificeren, had ik grote twijfels of er een zorgplaatje te maken is. Zorgen voor iemand, kan van dag tot dag verschillen zowel in de aard als hoeveelheid. Je kunt het niet vergelijken met werk aan de lopende band of met een koekjesfabriek of supermarkt. Dat komt omdat een psychiatrische ziekte veel gezichten kent en dat elk mens een aangepast benadering of behandeling nodig heeft. Belangrijk is te zorgen voor voldoende goed geschoold personeel. Iedereen in de zorg weet dat er tegenwoordig veel kostbare tijd verloren gaat aan het nutteloos registreren van gedane handelingen. Vooral dat laatste helpt patiënten geen zier.

Toch heeft Deloitte een poging gedaan een kostenplaatje samen te stellen. Hierbij zijn zaken die ook voor de kosten belangrijk zijn niet meegenomen. - Een belangrijk deel van mensen die uit het leven stappen heeft nooit zorg gehad. Dus je kunt niet voor alle in 2020 1825 geslaagde suïcides zorgkosten berekenen. - Niemand kan voorspellen wat er gebeurt met kosten, wanneer wij er ooit in slagen 1825 jaarlijkse suïcides, te voorkomen. Wellicht zal een belangrijk deel van hen afhankelijk blijven van ambulante en klinische zorg, levenslange uitkeringen en wat doet dat met familie en bekenden?

Literatuur:

Deloitte. Maatschappelijke kosten van zelfdoding, november 2021

Websites

Een zelfdoding kost maatschappij 2,8 miljoen euro. 113 Wil meer aandacht voor preventie
Wat is een mensenleven waard?