termen en definities

Elk vak kent de nodige vaktermen die niet bij iedereen bekend zijn. Hieronder vindt je een lijst van de op deze website gebruikte vaktermen. Door er met de cursor over te gaan verschijnt een venstertje dat beknopte uitleg over de aangewezen vakterm geeft.

regeneratieve economie

Het is nodig over te gaan naar een circulaire, regeneratieve en op herstel gerichte economie. Er moeten in de industrie, landbouw, visserij, bosbouw modellen ontworpen worden die circulair zijn en waarin zowel technische als biologische materialen voortdurend stromen: aan de ene kant blijven metalen en polymeren in kringen rondgaan en worden ze steeds opnieuw ingezet zonder aan kwaliteit in te boeten, terwijl aan de andere kant organische elementen weer veilig aan de natuur worden toevertrouwd om opnieuw natuurlijk kapitaal te helpen opbouwen.
Producten moeten zo ontworpen worden dat ze eenvoudig uit elkaar kunnen worden gehaald en schadelijkheid wordt geëlimineerd. gebruikte producten worden niet meer tot afval maar worden opnieuw verwerkt.

Precisielandbouw

Precisielandbouw is een techniek waarbij planten met behulp van technologische toepassingen heel nauwkeurig de behandeling krijgen die ze nodig hebben. Hoewel het veel voordelen biedt, gebruiken boerenbedrijven het nog niet op grote schaal. Dit komt door complexiteit, onduidelijkheid over de economische en milieuvoordelen en het ontbreken van toepassingen voor precisielandbouw.

Sensor technologie

Er kan gebruik gemaakt worden van sensoren die direct aan spuitmachines gekoppeld zijn en die biomassascans leveren voor variabel gedoseerde on-the-go bespuitingen.Door een Kinect-camera voor het scannen van bloesem en vruchtontwikkeling, is het mogelijk geautomatiseerd, gestructureerd en tijdig precieze informatie te verzamelen tijdens de teeltcyclus, is de teler in staat om indien nodig tijdig in te grijpen en beter te plannen van het doseren, van onkruidbestreidingsmiddelen en kunstmest.
Telers kunnen toegang krijgen tot biomassakaarten van hun gewassen. Er kan gebruik gemaakt worden van het aanbod aan satelliet- of dronebeelden in de periode dat ziektebestrijding speelt.
Via gps is het mogelijk de rijpaden van de tractor op de akker te optimaliseren, zodat zo weinig mogelijk inklinking op de akkers plaatsvindt.
Via satellietbeelden, beelden van drones, camera's en sensoren is het mogelijk te komen tot onkruidbestrijding via onkruiddetectie, Beregeningsadvies op maat. bescherming legnesten en fauna in grasland, precisiebemesting grasland, het Variabel poten aardappelen, variabel bemesten, Variabel bodemherbiciden, plaatsspecifiek bekalken, Variabel loofdoden en plaatsspecifiek granulaat

Mechanische onkruidbestrijding

Mechanische onkruidbestrijding is het met behulp van machines verwijderen van ongewenste kruiden. Mechanische bestrijding is minder belastend voor het milieu dan bestrijding met herbiciden, chemische onkruidbestrijdingsmiddelen.
Men gebruikt: eggen, schoffel, torsie- en vingerwieders, - de Radis:Deze machine werkt met lichtsensoren die de plantplaats bepalen, de Robocrop . Deze machine en camera kan de plantplaats bepalen. de Robovator, de plantplaats wordt ook hier bepaald met een camera, één camera per gewasrij. de intrarijwieder. deze machine werkt ook met één camera voor drie rijen en met ondersteuning van licht. Zie hier voor deze geavanceerde mechanische onkruid bestrijding.

Moderne veredeling

Moderne veredeling of CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Palindromic Repeats) CAS (CRISPR-associated genes & proteins) wordt gene editing genoemd, omdat je heel precies kleine verbeteringen in 'de tekst' van het DNA kunt aanbrengen. Ze beloven vooral op het gebied van resistentie een flinke versnelling in de veredeling. Dat is nodig, omdat we de milieuschade door chemische gewasbescherming willen terugdringen.
In planten kan de productie van inhoudsstoffen zoals vetten en oliën, heel nauwkeurig worden bijgestuurd, zodat de planten de beste inhoudsstoffen maken. En in tarwe kunnen gluten zó aangepast worden dat ook coeliakie-patiënten veilig tarwe en tarweproducten kunnen eten.

Subcategorieën

  • termen en definities
    Door met de cursor een term aan te wijzen verschijnt er een venstertje met beknopte uitleg
    Aantal artikelen:
    34