De stad dromen

De stad dromen
De zon straalt zachtgoud
De hemel kleurt herfst
Bomen kijken niet op een kleur
Goten zijn ritselend gevuld
Ik raap het brosse goud met mijn ogen
En zie in de nerven van bladeren
De straten van de stad
Waar ik mij dwarrelend neervlij
Tussen die anderen
knisperend gehusseld
Door de wind
Door kinderen
Die de wereld dromen

Wissewasjes

Niemandalletjes

De bus

Kwaad

Langste dag

Op tijd

Licht

Vaag

Grafity

Schouder

Op weg

Busrupsen

Dribbel

Altijd

Afbraak

Wilde, woeste wolken