Ermutigung, Wolf Biermann

Ermutigung

Du, laß dich nicht verhärten
in dieser harten Zeit.
Die allzu hart sind, brechen,
die allzu spitz sind, stechen
und brechen ab sogleich.

Du, laß dich nicht verbittern
in dieser bittren Zeit.
Die Herrschenden erzittern
- sitzt du erst hinter Gittern -
doch nicht vor deinem Leid.

Du, laß dich nicht erschrecken
in dieser Schreckenszeit.
Das wolln sie doch bezwecken
daß wir die Waffen strecken
schon vor dem großen Streit.

Du, laß dich nicht verbrauchen,
gebrauche deine Zeit.
Du kannst nicht untertauchen,
du brauchst uns und wir brauchen
grad deine Heiterkeit.

Wir wolln es nicht verschweigen
in dieser Schweigezeit.
Das Grün bricht aus den Zweigen,
wir wollen das allen zeigen,
dann wissen sie Bescheid

Wolf Biermann 1968

Bemoediging
Wordt niet onverschillig
In deze harde tijd
de hardvochtige zal breken
Het venijnige verwond
En breekt meteen

wordt niet verbitterd
In deze bittere tijd
Heersers zullen sidderen
Jij zit niet achter spijlen
Voor jouw leed
Toch niet voor jouw verdriet

Laat je niet afschrikken
In deze deze tijd van schrik
Ze willen immers zorgen
Dat we de wapens strekken
Nog voor de grote strijd

Laat je niet verbruiken
maar gebruik je tijd
Je kunt niet wegduiken
Wij kunnen je gebruiken
Vooral je geestdrift

We zullen niets verhullen
In deze verhulde tijd
Het groen breekt uit de twijgen
Wij willen dat iedereen tonen
Dan weten zij het ook

Vrij vertaald door L. Van Summeren, 2017