ziektebeeld

spuitabces

Een spuitabces ontstaat doordat er bij het injecteren bacteriën binnendringen en er een infectie ontstaat. Infectie gaat gepaard met vochtophoping en een zwelling, de huid is gespannen, warm en rood, er is sprake van functieverlies en het doet pijn. Druggebruikers voelen vanwege hun opiaatgebruik minder snel pijn. Dat kan ertoe leiden dat druggebruikers pas in een laat stadium medische hulp zoeken.
rijp Kenmerk van een abces is zogeheten fluctuatie: als je twee vingers losjes op het abces legt en je drukt met één vinger lichtjes, dan voel je de andere vinger omhoog gaan. Pas als er sprake is van fluctuatie is het rijp. D.w.z. gevuld met pus. De pus moet eruit Er wordt een snee aangebracht op de plaats van het abces zodat de pus het lichaamsdeel kan verlaten. De wond moet enige tijd open blijven zodat alle pus en vocht kans krijgt een weg naar buiten te vinden. de snee op de plaats van het abces wordt enige dagen opengehouden door in de wond een steriel gaasje aan te brengen. Wanneer geen pus meer uit de wond komt kan het gaasje verwijderd worden.
abces met snede en drain van gaas Complicaties zijn er wanneer bacteriën zich hebben verspreid in het lichaam. Wanneer bacteriën in de bloedbaan komen ontstaat er sepsis dat is een toestand die gepaard gaat met hoge koorts, rillingen, moeheid, verlies eetlust, lage bloeddruk en mogelijk orgaanfalen. Andere complicatie zijn een ontsteking van het hart of van de hartkleppen, gewrichtsproblemen of encfalites.

Subcategorieën